Actueel
 
     Mededelingen | Algemeen | Onderbouw | Middenbouw | Bovenbouw | Foto's | Schoolkalender |
 Welkom
 
 Onze school
 
 Actueel
 
 MR/OR
 
 Nieuwe ouders
 
 Contact & links
 
 
 
 
 

 


Van de OR   30-11-2015

Samenvatting bijeenkomst ouderraad van 24 november 2015

Tijdens deze vergadering is onder meer gesproken over:
·  EU programma Schoolfruit wordt goed ontvangen door het team. T/m april krijgen Pluspunt leerlingen fruit            op dinsdag, woensdag en donderdag.
·  De verzuim controle op 26 november.
·  Aangeschaft: 15 kerstbomen van 1.20 voor op een tafel, met lampjes! Worden uiterlijk 27 november                    geleverd. De oude kerstbomen zijn naar het Leger des Heils.
·  Groep 8 krijgt in december de brief voor betaling van bijdrage voor het schoolkamp.
·  Presentatie jaarverslag en jaarrekening 2014-2015: het jaarverslag wordt met enkele wijzigingen                          vastgesteld. De verslaggeving komt op de website van Pluspunt.
·  Vastgesteld: communicatie en procedure uitsluiting schoolreis.
·  A3 postertje over de ouderraad komt in de gang te hangen.
·  Evaluatie van de huidige schoolbibliotheek op de eerste etage.
·  Evaluatie jaarlijkse schoolfotograaf.
·  Organisatie ontvangst van Sinterklaas op 4 december en opruimen op 7 december.
·  Veiligheid bij oversteken.
·  Start organisatie Kerstborrel voor ouders/verzorgers op woensdag 16 december.
·  Mogelijke bijdrage ouderraad aan Kinderboekenweek volgend schooljaar.
 


Van de OR   20-11-2015

De eerstvolgende vergadering van de ouderraad is op dinsdag 24 november en begint om 20.00 uur.
Inloop tussen 19.45-20.00. 
Op de agenda staat o.a. het vaststellen van het jaarverslag van het schooljaar 2014-2015. Ouders/verzorgers zijn welkom de vergadering bij te wonen. Stuur een berichtje naar
ouderraad@obs-pluspunt.nl als u langs wilt komen.


Van de OR    06-11-2015

Samenvatting bijeenkomst ouderraad van 22 september 2015
 

Tijdens deze vergadering is onder meer gesproken over:

 • Besluit betaling bijdrage € 5 per leerling voor het schoolproject Rotterdam viert de stad. Het project is in de week van 9 mei.
 • Besluit betaling van een financiële tegemoetkoming voor lespakket Buurtwerk voor groep 7 en hun ouders (sociale media, verslaving e.d.) 
 • De school gebruikt de nieuwe Sinterklaasliedjes, aan de Pieten verandert voorlopig niet veel.
 • OBS Pluspunt is ingeloot voor het EU programma Schoolfruit. Van november t/m april krijgt Pluspunt drie keer per week fruit. ‘Woensdag Fruitdag’ blijft.
 • Ouderraad schaft vóór december 2015 kunststof kerstboompjes aan voor alle groepen. Let op veiligheid. 
 • Besluit betaling van een aantal verjaardagsstoelen voor de onderbouw. 
 • Deelname jaarlijkse schoolreis voor groepen 1 t/m 7. 
 • Openingstijden van de schoolbibliotheek met bezetting van enkele moeders.
 • Contactpersonen ‘bibliotheek op school’ nu Bob van den Heerik weg is.
 • Organisatie jaarlijkse schoolfotograaf.
 • Voortgang controle hoofdluis per groep.
 • Werving nieuwe ouderraadsleden.
   

Volgende vergadering ouderraad:
Dinsdag 24 november om 20.00 (inloop 19.45). 

Data van volgende ouderraadsvergaderingen volgen.Van de MR   28-09-2015

Samenvatting MR vergadering 22 september 2015.
 
Op de eerste vergadering na de zomervakantie verwelkomen wij Samashti Bicker en Inge Punt. Zij komen dit jaar de personeelsgeleding versterken.
 
Tijdens de vergadering hebben wij voornamelijk onderstaande punten besproken:
 • planning vergaderingen schooljaar 2015/2016: 24-11-2015, 26-01-2016,  05-04-16, 31-05- 2016, 21-06-2016
 • programma Beware: wordt in de pauze voor alle kinderen aangeboden
 • huiswerkmappen: deze worden digitaal aangeboden
 • midden/ eindtoets: er wordt vooral gekeken naar de middentoets. Rekening houden met planning
 • GMR: aantal wisselingen in GMR, er komt een onderzoek naar passend onderwijs op de scholen. Vragen/ opmerkingen hierover kunnen worden doorgegeven aan Christian Chevalier
Bij deze doen wij wederom het verzoek aan ouders om MR lid te worden. De vergaderingen zijn openbaar, dus u kunt ze bijwonen om te zien of u eventueel ons nieuwe MR lid wil worden. Nieuwe leden zijn altijd welkom. De eerstvolgende vergadering staat gepland op 24 november.
Via info@obs-pluspunt.nl kan je jezelf aanmelden als nieuw lid. Natuurlijk kan je je ook aanmelden bij 1 van de leden van de MR.


Van de MR   29-06-2015

Samenvatting MR vergadering 15 juni 2015.
 
Tijdens deze vergadering is voornamelijk gesproken over de begroting en de formatie voor komend schooljaar.
 
Ellen van Schie en Annneke Mastik zijn er voor het laatst. Volgend jaar zullen Samashti Bicker en Inge Punt hen vervangen.
 
De vergaderingen zijn openbaar, dus u kunt ze bijwonen, wanneer u geïnteresseerd bent.