Actueel
 
     Mededelingen | Algemeen | Onderbouw | Middenbouw | Bovenbouw | Foto's | Schoolkalender |
 Welkom
 
 Onze school
 
 Actueel
 
 MR/OR
 
 Nieuwe ouders
 
 Contact & links
 
 
 
 
 

 


Verslag vergadering MR   28-09-2015

Bij Actueel, Algemeen is een verslag geplaatst van de eerste vergadering van de medezeggenschapsraad van PLuspunt.


Informatieavond   10-09-2015

Maandag 14 september is de informatieavond voor alle groepen van de school. De avond start om 19.00 uur voor de groepen 1 t/m 4. Om 19.30 uur start de bijeenkomst voor de groepen 5 t/m 8. Ouders met kinderen in zowel de onder/middenbouw en bovenbouw kunnen eventueel halverwege wisselen. De informatieavond duurt ongeveer een uur.


Week van de opvoeding   01-09-2015

Van 5 tot 11 oktober is het voor de vijfde keer de Week van de Opvoeding. Tijdens deze week organiseert het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) een creatieve en informatieve bijeenkomst voor ouders en hun kinderen.
Voor meer informatie klik hier of ga naar de site: www.cjgprinsalexander.nl
Daar is ook meer informatie te vinden over een bijeenkomst van de Studiekring over begeleiding bij het huiswerk maken. Deze is geschikt voor ouders van groep 7/8 en de brugklas.
 


Belangrijke mededelingen   26-08-2015

Aanvullingen voor de schoolkalender
Wellicht heeft u gemerkt dat er op de kalender geen sportdagen staan. Dit komt omdat de sportdagen Alexander die gehouden werden bij Alexandria ’66 niet meer worden georganiseerd. Wij gaan wel sportdagen voor de kinderen organiseren, maar de data daarvan zijn nog niet bekend. Zodra we die weten hoort u dit van ons.
De werkweek is ook nog niet vermeld. Deze valt in de week van 30 mei t/m 3 juni.
Tot slot als aanvulling de Koningsspelen. Zoals elk jaar vallen deze op de vrijdag voor de meivakantie, op vrijdag 22 april.
 
Onderwijssubsidie
De gemeente Rotterdam heeft subsidie vrijgemaakt voor onderwijsactiviteiten die buiten de reguliere lessen vallen. Wij hebben die subsidie, Leren Loont genaamd,  aangevraagd en gekregen. Onder de noemer “sport & spel” zullen alle groepen op maandag en donderdag extra bewegingslessen krijgen. Dit valt dus buiten de reguliere gymnastieklessen. Deze lessen worden gegeven op het schoolplein door bevoegde docenten van de organisatie Beware.  Wij hebben hierop ingezet omdat bewegen belangrijk is voor kinderen, maar ook omdat is aangetoond dat beweging positieve effecten heeft op het leerproces. Daarnaast is het sociale aspect bij deze activiteiten van belang.
 
Personeel
Op het laatste moment zijn er nog wat kleine personele wijzigingen geweest.
In groep 1-2C is Stephanie van der Priem begonnen als invaller voor Karin.
Collega Rob is nog aan het re-integreren en zal op bepaalde tijden op school aanwezig zijn.
Hetty heeft ervoor gekozen om te re-integreren op een andere school. Zij zal voorlopig op de Meridiaan werkzaamheden uitvoeren. Zodra zij weer naar Pluspunt komt laten wij u dat natuurlijk weten.

Schoolgids
Bij Contact &links, Downloads is de Schoolgids 2015-2016 geplaatst. U kunt de gids ook hier downloaden.
 


Van de directie   24-08-2015

De vakantie zit er weer op. Het is goed om te zien dat alle kinderen weer in goede gezondheid op school zijn gekomen. Volgens mij is iedereen weer klaar voor een nieuw schooljaar!
Aan het eind van het vorige schooljaar heb ik aangegeven dat ik tijdelijk ook zal waarnemen op de Meridiaan. Mijn collega Dik Verboom en ik hebben de agenda's bij elkaar gelegd om te kijken hoe we dit het beste kunnen indelen. Wij hebben besloten dat ik, tot de herfstvakantie, op maandag, dinsdagochtend en donderdagmiddag op de Meridiaan ben. Op die dagdelen is Dik aanwezig op Pluspunt. De overige dagen/dagdelen ben ik op Pluspunt, tenzij ik natuurlijk afspraken heb met mijn bestuur of andere organisaties. Na de herfstvakantie bekijken we de stand van zaken op dat moment en zal ik u verder berichten hierover.
Ik wens u allen een heel goed schooljaar toe!
 
Madeleine van Noordt Wieringa


Prettige vakantie   09-07-2015

Het gehele team van Pluspunt wens iedereen een goede zomervakantie.
De school begint weer op maandag 24 augustus.

 


Mededeling van de directie   06-07-2015

Beste ouders,

Het jaar zit er weer bijna op. We kunnen terugkijken op een goed jaar. Wat hebben de kinderen hard gewerkt en wat is er veel vooruitgang geboekt! Dat is ook gebleken tijden onze opbrengstenvergadering van 23 juni jl.
Er is door en met het team hard gewerkt aan allerlei veranderingen die ten goede komen aan het onderwijs aan onze kinderen. Dat is vaak niet direct zichtbaar, maar zal zeker op de langere termijn zijn vruchten afwerpen.
Komend jaar gaan we hier gewoon mee verder. Om even wat voorbeelden te noemen:

- We gaan in de groepen 3 over tot de nieuwste versie van Veilig Leren lezen, de zogenaamde Kim versie;
- In de groepen 4 t/m 8 starten we met een nieuwe taalmethode: Taal in Beeld;
- We willen graag het certificaat Early Bird behalen, dus gaan we de Engelse lessen door de hele school heen verder uitbreiden;
- Met het team gaan we werken aan het nog meer opbrengstgericht werken volgens de methode van 4D: data, duiden, doelen, doen.

Voor mij persoonlijk is er ook een verandering. Ik ga, naast Pluspunt, tijdelijk ook waarnemen op de Meridiaan in Oosterflank. De Meridiaan zit vrij onverwacht zonder directeur. Zolang er nog geen nieuwe directeur gevonden is zal ik die taak erbij nemen. Dat betekent wel dat ik de eerste maanden van het jaar minder vaak op Pluspunt aanwezig zal zijn. Ik moet me immers ‘verdelen’ over 2 scholen.

Eerst gaan we echter genieten van de zomervakantie. Ik wens u en de kinderen een heel fijne vakantie en graag tot ziens op maandag 24 augustus!

Madeleine van Noordt Wieringa


Waterfeest   02-07-2015

Vandaag hebben de groepen 7 en 8 en groep 4-5b een waterfeest gehouden op het schoolplein. De kinderen vonden het heerlijk verkoelend om elkaar nat te gooien en spuiten. Morgen gaan de overige groepen van de school een waterfeest houden.
 


Van de MR   29-06-2015

Bij Actueel, Algemeen staat een kort verslag van de laatste vergadering van de MR.


Wenmiddag   23-06-2015

Dinsdag 30 juni a.s. hebben we weer onze wenmiddag. De kinderen maken dan vanaf 13.30 uur kennis met hun nieuwe groep en leerkracht(en).  
De kleuters zijn om 14.30 uur uit en kunnen in de klas worden opgehaald.  De groepen 3 t/m 8 zijn om 14.45 uur uit. Dus ook de oudste kleuters die in hun groep 3 zijn gaan wennen.


Sportdag groepen 3 en 4   22-06-2015

Aanstaande woensdag is het dan zover. De sportdag voor de kinderen van de groepen 3 en 4. De hele ochtend zullen ze onder begeleiding van groep 8a allerlei verschillende sport en spel onderdelen doen. In de gymzaal en op het schoolplein zullen de kinderen rennen, springen, rijden etc. Het belooft een heel  gezellige dag te worden.
Denkt u er aan om uw kind sportkleding te laten meenemen of aandoen. Daarnaast kan extra drinken prettig zijn en is het handig om bij mooi weer uw kind in te smeren met zonnebrand.
 


Woensdag om 12.00 uur uit!   22-06-2015

In de formatiebrief die u als ouders heeft ontvangen stond vermeld dat de woensdag komend schooljaar een kwartier korter zal zijn. Sommige ouders hebben daar vragen over. Ik zal het proberen zo duidelijk mogelijk uit te leggen. Het is nl. een nogal technisch verhaal.

Er is een nieuwe CAO voor het onderwijs. Dit heeft wat veranderingen ten gevolg in de te besteden uren van de leerkrachten. Zij krijgen b.v. uren die zij moeten inzetten op duurzame inzetbaarheid, uren voor professionalisering, extra taken, opslagfactor, etc. Deze taken zijn geoormerkt en staan dus vast. In totaal moet een leerkracht daarbij uitkomen op 1659 uur per jaar. De kinderen moeten minimaal 940 uur les krijgen. In het schema zoals het nu gemaakt is zitten de kinderen (en dus ook de leerkrachten) op 950,5 uur. Op die manier zijn er wat marge uren voor b.v. calamiteiten.
Als wij de woensdag zouden houden zoals het is, komen we 10 uur hoger uit. Leerkrachten hebben dan ook 10 uur meer lesgebonden taken en dan wordt het lastiger om de andere taken in te passen.
Op deze manier komen de kinderen ruim aan hun aantal uren en hebben de leerkrachten voldoende ruimte voor alle andere taken die van ze wordt gevraagd.

Wij hopen het zo enigszins te hebben verduidelijkt.
 


De formatie   21-06-2015

Beste ouders,

Hierbij de formatie voor schooljaar 2015 - 2016:

Groep 1/2A (Apen): Debora Brand en Samashti Bicker
Groep 1/2B (Vlinders): Lisette Vestergaard en Ellen van Schie
Groep 1/2C (Bijen): Anneke Mastik
Groep 3A: Angela Jansen en Nicoline Ziere
Groep 3B: Linda Lever en Natasja Overzier
Groep 4A: Marjan Snikkers en Bob van den Heerik (donderdag)
Groep 4B: Jamie Damman en Corina  Lankair (maandag)
Groep 5A: Hetty Kuipers  (Lynn) en Ria Post (dinsdag)
Groep 5/6B: Floris van der Neut                                                 
Groep 6/7A: Inge Punt en Ria Post (maandag)
Groep 7B: Vanessa Quechai en Mendy Scheffel (donderdag)
Groep 8A: Kimberly Baartman
Groep 8B: Jamila el Ghaddioui en Lynn Kooyman (dinsdag)
Gymnastiek: Sander Laan (dinsdag)
Handvaardigheid: Renée Deerenberg (dinsdag en donderdag)
 
De overige taken zijn als volgt verdeeld:

Directeur: Madeleine van Noordt Wieringa
Adjunct directeur: Dik Verboom (dinsdag t/m donderdag)
IB bovenbouw: Mendy Scheffel (maandag en dinsdag)
IB onderbouw: Ellen van Schie (maandag en dinsdag)
Passend onderwijs: Bob van den Heerik (maandag en dinsdag)
Minerva onderbouw: Bob van den Heerik (woensdag)
Minerva bovenbouw: Mendy Scheffel (woensdag)
Administratie/conciërge: Chantal Lauwens
Leraar ondersteuner: Corina Lankair (dinsdag t/m vrijdag)
Onderwijsassistent: Hatice Farimaz
Onderwijsassistent: Ellie de Boeck
 
 
 


Buitenspeeldag   09-06-2015

Woensdag 10 juni is het van 13.00 tot 17.00 uur Buitenspeeldag 2015. Voor meer informatie: www.buitenspeeldag.nl


Rapportgesprekken einde schooljaar   01-06-2015

Het schooljaar nadert zijn einde. Er zijn nog afrondende rapportgesprekken. Op de kalender staat bij 29 juni rapporten groep 1 t/m 7. Deze informatie is niet geheel duidelijk.
Hierbij een aanvulling:

De kinderen van de groepen 1 t/m 7 krijgen op vrijdag 26 juni hun rapport mee. Op maandag de 29e zijn dan ’s middags en ’s avonds de gesprekken over dit rapport. Dit is voor alle ouders. Voor ouders die deze dag niet kunnen zijn er ook gesprekken mogelijk op dinsdag 30 juni of woensdag 1 juli na schooltijd.
De intekenlijsten voor de rapportgesprekken hangen vanaf maandag 22 juni bij het lokaal van uw kind.


Nieuwsbrief BijDeHand   29-05-2015

Er is een nieuwe nieuwsbrief van BijDeHand die u hier kunt downloaden.


Avondvierdaagse   28-05-2015

Geen Avondvierdaagse in de wijk Alexanderpolder/Prinsenland/Lage Land

Helaas wordt dit jaar géén Avondvierdaagse in de wijk Alexanderpolder georganiseerd! Vanuit de Buurt- en Speeltuinvereniging Lage Land zijn er niet voldoende vrijwilligers om dit evenement te organiseren.

In de week van 1 juni 2015 organiseren andere wijken in onze omgeving wel een jaarlijkse Avondvierdaagse. Wil jij en/of je ouders toch een Avondvierdaagse lopen? Informeer dan bij een startbureau in de omgeving. Trommel wat vrienden en klasgenootjes op om gezamenlijk in te schrijven. De Avondvierdaagse is vooral een sociale gelegenheid.

Kijk voor informatie over andere startbureaus in de omgeving:
- Rotterdam: http://www.avondvierdaagserotterdam.nl/ en klik door naar 'startbureaus'
- Capelle ad Ijssel: http://a4d.rbp-scouts.nl/ (let op: zij starten maandag 8 juni!)
Elk jaar liepen leerlingen van basisscholen uit Prinsenland vier dagen kriskras door de wijken in en rondom Prinsenland. Vorig jaar deden we niet mee omdat de vierdaagse in de Pinkstervakantie viel.

De ouderraad
 


Oudertevredenheidspeiling   28-05-2015

Deze week ontvangt u de oudertevredenheidspeiling. Wij houden deze peiling regelmatig onder ouders, kinderen en medewerkers om te kijken of we nog steeds de juiste dingen op de juiste manier doen.
Het is belangrijk dat zoveel mogelijk vragenlijsten worden ingeleverd. Hoe groter het aantal respondenten, hoe betrouwbaarder de uitslag.
Wilt u de vragenlijsten vóór 8 juni inleveren? Dat kan in de doos bij de hoofdingang.

Alvast dank voor uw medewerking!


Schoolvakanties 2015-2016   18-05-2015

De vakanties voor het nieuwe schooljaar (2015-2016) zijn vastgesteld. Hierbij het overzicht.
 
Herfstvakantie maandag 19 oktober t/m vrijdag 23 oktober
Kerstvakantie maandag 21 december t/m vrijdag 1 januari
Voorjaarsvakantie          maandag 22 februari t/m vrijdag 26 februari
Pasen vrijdag 25 maart t/m maandag 28 maart
Meivakantie maandag 25 april t/m vrijdag 6 mei
Pinksteren maandag 16 mei
Zomervakantie donderdag 7 juli (om 12.15 uur) t/m vrijdag 19 augustus   
 
Op dit moment worden de studiedagen en eventuele andere vrije dagen nog ingepland. Zodra deze bekend zijn wordt u hierover geïnformeerd.


Woensdag fruitdag   18-05-2015

Door de hele school heen wordt aandacht besteed aan gezond eten. Iedere woensdag is het fruitdag en steeds vaker zien we dat kinderen komkommer en tomaatjes als tussendoortje meenemen. Daar zijn we blij mee!
Wist u dat fruitpizza's of druivenrupsen ook heerlijk zijn? Bijvoorbeeld als gezonde en lekkere traktatie.
 


Werkweek groep 8   18-05-2015

Vandaag zijn de groepen 8 vertrokken voor de Werkweek. Om 9 uur zijn ze uitgezwaaid door de ouders en de kinderen van de andere groepen.
Bij Actueel, Bovenbouw kunt u korte verslagen lezen van de dagen in Blaricum. Tevens is er een fotoalbum geplaatst bij Foto's.
 


Nederland-Estland   13-05-2015

Via een vader van één van onze kleuters zijn er kaarten beschikbaar gesteld voor de wedstrijd vrouwenvoetbal Nederland-Estland woensdag 20 mei om 19.00 uur in het Sparta Stadion.
Heeft u belangstelling? Dan kunt u de kaarten op school afhalen.
Met dank natuurlijk aan de gulle schenker!
 


De Lentemarkt   13-05-2015

Vandaag is om 12.30 uur de Lentemarkt van start gegaan. Het was een gezellige drukte in en rond de school. De kinderen waren enthousiast over de verschillende spelletjes en ook de survivalbaan was erg in trek. Daarnaast werd er genoten van het lekkere eten en de optredens tijdens het open podium. Het weer werkte goed mee zodat verschillende activiteiten buiten plaats vonden. Volgende week wordt er een fotoalbum op de site geplaatst met daarin foto’s van de Lentemarkt.
De Lentemarkt 2015 was een groot succes! Mede door de inzet van ouders en personeel.
De ouderraad dankt iedereen voor hun hulp.
 


Lentemarkt 2015   12-05-2015

LENTEMARKT 2015 WOENSDAG 13 MEI
12.30-15.00 uur!!
 

De Lentemarkt op obs Pluspunt op woensdag 13 mei is van 12:30 tot 15:00. Besloten is de Lentemarkt eerder te stoppen. We verwachten dat het voldoende is om spelletjes en workshops te doen en naar het open podium en loterij te komen. Veel mensen zullen ook tijdig vertrekken i.v.m. het lange weekend.
 
Strippenkaarten
Strippenkaarten (€ 2,50 en € 5,-) te koop op de dag zelf vanaf 12.15 uur bij de kassa.
 
Open podium (gratis deelname)
Zie de deelnemerslijst bij de voordeur tegenover het kantoortje van Chantal.
Optredens tussen 13.00 en 14.00.
 
Snuffelmarkt
Verkoop zélf je eigen spulletjes! Huur een plekje voor € 1,- per m2. Kaartje ophalen tegen betaling bij de centrale kassa.
 
Spelletjes (strippenkaart)
Mooi weer: op het schoolplein! Per spel betaal je met een strip op je strippenkaart (kopen op dag zelf). Voelkist, parcours op schoolplein, vier-op-een-rij, tangram, spiegelschrift, rol de bal met sirene, blikgooien, sjoelen.
 
Survivalbaan / apenkooien (strippenkaart)
De gymzaal wordt ingericht om lekker te ‘apenkooien’. 
 
Loterij
Verkoop bij de kassa. Rond 14.15 uur start de trekking.  
 
Prijsvraag (strippenkaart)
Bij het spel ‘voelkist’ kun je raden wat er in zit. Uit de goede inzendingen trekken we een winnaar. Uitslag rond 14.30 uur.
 
Loomen voor Sophia kinderziekenhuis / Scouting Wetro (strippenkaart)
Loomen voor Sophia. Leren knopen en filmpjes van Scouting Wetro.  
 
Beautysalon (strippenkaart)
Kappen, make up en nagels lakken!
 
Poppenkast (strippenkaart)
Op een aantal tijdstippen wordt een korte voorstelling gegeven.
 
Boeken te koop
Boeken te koop in de teamkamer. Afrekenen bij de kassa.
 
Restaurant
Verkoop van drankjes en hapjes in ‘het restaurant’ in de teamkamer. 
 


Lekker slapen   11-05-2015

Bij Actueel, Algemeen is een artikel geplaatst van het CJG over slapen en eventuele slaapproblemen bij kinderen.


Koningsspelen 2015   28-04-2015

We mogen terugkijken op een geslaagde koningsdag! Alle groepen zijn vrijdagochtend gestart met het koningsdagontbijt. Vervolgens waren er in diverse groepen activiteiten georganiseerd.
In de middag was er voor de hele school nog een bijeenkomst, die van de uitreiking van de cheque van Roparun. De kinderen (en sommige leerkrachten) hebben maar liefst €3.789,44 opgehaald voor team Havensteder 49.
Team Havensteder had voor kinderen die een bijzondere prestatie hadden geleverd ook een prijs. Zo was er een vriendschapsprijs, een aanmoedigingsprijs, een prijs voor inzet, een verzorgingsprijs en een pechprijs.
Naast al deze prijzen was er ook nog een andere prijs... De prijs van de voorleeswedstrijd. Deze was nog niet uitgedeeld en ging dit jaar naar Vincent. Van harte gefeliciteerd!
Geen lintjesregen, maar wel een prijzenregen op Pluspunt.

Allemaal heel erg bedankt voor jullie inzet en voor nu een fijne vakantie!
 


Toneelspelen   28-04-2015

Beste ouders/verzorgers,
 
Tijdens de cursus ‘Toneelspelen’ maken kinderen van 8 t/m 12 jaar, kennis met de basisvaardigheden van het toneelspelen. Door speloefeningen leren ze samenwerken,  vanuit de fantasie te spelen, emoties uiten in het spel en voor een publiek te staan.
 
Plezier hebben, speelt in deze cursus de hoofdrol.
 
Ook worden tijdens de toneellessen sociale compe-tenties ontwikkelt; kinderen leren communiceren, samenwerken met anderen, zich inleven in anderen, initiatief nemen, problemen oplossen, verantwoordelijk-heid dragen en op zichzelf te vertrouwen.
 
CurZus&Zo en BijDeHand werken samen door het aanbieden van leuke en leerzame cursussen op kinderopvanglocaties. Ook kinderen die niet naar de opvang gaan mogen mee doen!BijDeHand logo
 
docent                EvaLise Geerlings
aantal/dag          9x op dinsdag (na de meivakantie)
data                   12 mei t/m 07 juli 2015
tijd                     16.00 - 17.00 uur  
waar                   Basisschool Pluspunt
kosten                € 75,-
 
Met de SWKPas, krijg je 10% korting op deze cursus. www.swkpas.nl
 
Mocht dinsdag niet de BSO dag van uw kind zijn, geen probleem, uw kind is toch van harte welkom!
 
Ook hier geldt een minimum aantal deelnemers. Mochten we dit aantal niet halen, dan zullen wij u een e-mail sturen.
 
Inschrijven of meer informatie: Bel 010 - 251 89 88 of via www.curzusenzo.nl          


Lentemarkt   17-04-2015

LENTEMARKT 2015 WOENSDAG 13 MEI 12.30-16.00 uur
 
De ouderraad van het Pluspunt organiseert een Lentemarkt op obs Pluspunt op woensdag 13 mei van 12:30 tot 16:00 uur in en rondom de school.
Dit jaar komt de opbrengst ten goede van de school. Het is nog niet definitief vastgesteld, maar momenteel 
hebben we kunststof kerstbomen voor de klassen op ons lijstje staan.

 
Open podium (gratis deelname, vooraf inschrijven)
Vooraf inschrijven! Bij de klas hangt een lijst waar kinderen zich moeten opgeven. Lever uiterlijk 11 mei de muziek op een usb-stick (in een envelop voorzien van naam, klas en muziekstuk) bij de leerkracht in.
Op 12 mei hangt de lijst met optredens/tijdstip op het prikbord bij de voordeur tegenover het kantoortje van Chantal. Optredens tussen 12:30 - 15:00 uur.
 
Snuffelmarkt (€, vooraf inschrijven)
Dit jaar geven we de kinderen de kans zélf hun eigen spulletjes te verkopen. Kinderen kunnen een plekje huren op het schoolplein voor € 1,- per m2. Mocht uw kind dit willen: inschrijven kan iedere maandagochtend van 8:30 tot 8:45 uur in het kantoortje naast de hoofdingang. Vragen? Mail: carenheijne@gmail.com.
 
Spelletjes (strippenkaart)
Bij mooi weer op het schoolplein staan spelletjes die de kinderen kunnen doen. Per spel betaal je met een strip op je strippenkaart (kopen op dag zelf). De spelletjes zijn voelkist, parcours op schoolplein, vier-op-een-rij, tangram, spiegelschrift, rol de bal met sirene, blikgooien, sjoelen.
 
Survivalbaan /apenkooien (strippenkaart)
De gymzaal wordt ingericht om lekker te ‘apenkooien’. 
 
Loterij (€)
Ook organiseren wij weer een loterij. Heeft u hier leuke prijsjes voor, lever deze dan in bij Chantal. De opbrengst van de loterij komt ten goede aan de school.
 
Prijsvraag
Bij het spel ‘voelkist’ kun je raden wat er in zit. Uit de goede inzendingen trekken we een winnaar!
 
‘Workshops’ (strippenkaart)
Misschien wilt u een workshop geven? U kunt zich hiervoor opgeven bij Caroline Beker: 06-53895223 of ouderraad@obs-pluspunt.nl. Voorlopig is er loomen voor Sophia Kinderziekenhuis en Mahjong (voorinschrijven).
 
Beautysalon (strippenkaart)
Wie wil er helpen bij de Beautysalon? Kappen, make up en nagels lakken!
 
Poppenkast (strippenkaart)
Op een aantal tijdstippen wordt een korte voorstelling gegeven. Voor de liefhebbers!
 
Restaurant (€)
We verkopen hapjes in ‘het restaurant’. Wilt u thuis wat lekkers klaarmaken dat wij op school kunnen verkopen, dan kunt u zich daarvoor bij Hatice aanmelden of via ouderraad@obs-pluspunt.nl.
 
Strippenkaarten (€)
Strippenkaarten van € 2,50 en € 5,00 zijn te koop op de dag zelf vanaf 12.15 uur bij de hoofdentree
  
HELPT U EEN UURTJE MEE?
Ten slotte: wij kunnen niet zonder vrijwilligers. U helpt u toch ook wel een uurtje mee? Reageer naar ouderraad@obs-pluspunt.nl.
  
Met z’n allen maken wij er een geslaagde Lentemarkt van!


Tuintje   16-04-2015


Het tuintje op het kleuterplein ziet er weer fantastisch uit. Met dank aan de vader van Jessica uit groep 6!
 


Nieuwsbrief BijDeHand   06-04-2015

Er is een nieuwe nieuwsbrief van BijDeHand. Klik hier om deze te downloaden.


Schoolreizen   06-04-2015

De schoolreizen van dit schooljaar staan weer voor de deur!
De eerste schoolreis is voor de groepen 1, 2 en 3 op maandag 13 april 2015. Wij gaan met de kinderen naar Bungelland in de Alexanderpolder. Bungelland is afgehuurd en gaat deze dag speciaal open voor Pluspunt.
Aan de ouders wordt gevraagd om de kinderen zelf te brengen naar Bungelland om 09.00 uur en om de kinderen om 14.00 uur op te halen bij Bungelland. De leerkrachten zijn om 08.45 uur aanwezig om de kinderen op te vangen. Per groep gaan er twee extra begeleiders mee. Deze begeleiders worden gevraagd door de groepsleerkrachten.
Wilt u er aan denken om uw kind sokken aan te doen? Dit is verplicht in Bungelland.
De kinderen hoeven geen eten en drinken mee te nemen deze dag. Zij krijgen onbeperkt limonade, een patatje met saus en een waterijsje. Eigen consumpties zijn niet toegestaan.
Voor de begeleiders is er een kopje thee of koffie inbegrepen.
 
De groepen 4 t/m 7 gaan op schoolreis op woensdag 10 juni 2015. Op woensdag worden de parken in deze maanden minder druk bezocht. De kinderen krijgen hiervoor wel compensatie op vrijdagmiddag 12 juni 2015. De kinderen van de groepen 4 t/m 7 gaan deze dag tot 12.00 uur naar school.
 
Datum Groepen Locatie Vertrek
van school
Aankomst op school
10 juni 2015 4 en 4/5 Drievliet 09.00 17.00
10 juni 2015 5/6, 6 en 7 Efteling 09.00 18.00
 
Voor deze schoolreizen hangen de inschrijflijsten voor de begeleiders vanaf woensdag 27 mei bij het lokaal van uw kind.
 
De schoolreiswerkgroep.


Sponsorloop OBS Pluspunt voor Team 49 Havensteder - Roparun   26-03-2015


Bij Actueel, Foto's is een fotoalbum geplaatst met daarin veel foto's van de sponsorloop. De kinderen hebben allemaal hun best gedaan en veel rondjes gelopen voor team Havensteder.


Afsluiting project   20-03-2015


De projectweek is vandaag afgesloten met optredens voor en door de leerlingen. Er werd gezongen, gedanst, (zelfgeschreven) gedichten voorgedragen en versjes opgezegd. Je kon goed merken dat de kinderen veel geleerd hebben tijdens het project over de rechten van kinderen en verschillende culteren en achtergronden van kinderen. We kijken met elkaar terug op een zeer geslaagde week.
 


Projectweek   16-03-2015


Vandaag is het project van start gegaan. In alle groepen is aandacht besteed aan de rechten van het kind. De dag is geopend met het bekijken van een 'videoclip' met een een lied over kinderrechten.
Via onderstaande link kunt u deze clip bekijken:
https://www.youtube.com/watch?v=FCqh8JvXuzk&utm_source=Newsletter&utm_medium=email&utm_content=School%21Week+2015+bijna+van+start&utm_campaign=School%21Week+maart+2015

Bij OnderbouwMiddenbouw en Bovenbouw kunt u per dag lezen wat er in de verschillende groepen is gedaan.


Foto's voorleeswedstrijd   15-03-2015

Er is bij Foto's een nieuwe map geplaatst met foto's van de voorleeswedstrijd tijdens de kinderboekenweek. 


Roparun   15-03-2015

Pluspunt Sponsorloop voor Roparun i.s.m. Team Havensteder op woensdag 25 maart

Afgelopen woensdag 11 maart zijn vier leden van Team Havensteder 49 bij de groepen 3 t/m 8 langs geweest om te vertellen wat de Roparun is. Wat moet er voor zo’n estafetteloop van ruim 500 km allemaal georganiseerd worden? Hoe groot is zo’n groep lopers en wat eten ze allemaal? De kinderen kwamen met diverse vragen en er werd nog even gedacht dat de Pluspunt sponsorloop óók in Parijs zou beginnen. Wij hebben de kinderen moeten teleurstellen: onze sponsorloop is toch echt op het schoolplein en bij Pietje Bell!
De kinderen zijn enthousiast en proberen de sponsorlijst door zoveel mogelijk mensen te laten invullen. Deze lijst is vorige week aan de kinderen meegegeven.
 
Er doet zelfs een aantal leerkrachten mee aan de sponsorloop. Komt u ook om iedereen aan te moedigen? Dan hieronder nog even het tijdschema.  

Tijdschema op woensdag 25 maart
8.45-9.15             Kleuters op het schoolplein 
9.15-9.45             Groep 3 & 4 bij Pietje Bell  (inclusief groep 4/5)
9.45-10.15           Groep 5 & 6 bij Pietje Bell 
10.15-10.45        Groep7 & 8 bij Pietje Bell 
 
Voor meer informatie over Team Havensteder: http://www.team49.havensteder.nl/index.html
 


Parkeerplaatsen   11-03-2015


Bij de zij-ingang aan de Dirkje Goedhartstraat zijn nieuwe parkeerplaatsen gemaakt. Deze parkeerplaatsen zijn voor het taxivervoer. Aan de paal hangt het bord 'uitsluitend schoolvervoer'. Het gaat om de parkeerplaatsen die wat lichter van kleur zijn. Wij hebben gevraagd om deze plaatsen ook te voorzien van witte strepen, maar het is nu, met het bord, al niet toegestaan om daar te parkeren. Wilt u daaraan meewerken?
Zo hebben de kinderen die met het taxivervoer komen de ruimte en bespaart u zichzelf een bon!


Eclips   09-03-2015


Beste ouders,
 
Vrijdag 20 maart is er tussen 09.30 en 12.00 uur een zonsverduistering. Wij willen dit op school natuurlijk niet ongemerkt voorbij laten gaan en dit graag met de kinderen bekijken. Het is echter erg schadelijk om naar de verduistering te kijken zonder eclipsbril. Wij proberen de bril voor de hele school aan te schaffen, maar wij weten niet of dat lukt. Pearle heeft hier nu een actie voor.
Vanaf 9 maart kunnen ouders met hun kind(eren) gratis een eclipsbril ophalen, zolang de voorraad strekt. Wij willen u deze tip niet onthouden, want alleen kinderen met een eclipsbril mogen ook daadwerkelijk naar de verduistering kijken.
 


Bezoek Japanse studenten   06-03-2015


Donderdagmiddag 5 maart bezochten 14 studenten pedagogiek uit Japan onze school. Al eerder mochten wij een Japanse delegatie ontvangen omdat Japan belangstelling heeft voor onze vorm van Passend Onderwijs. Ook is er een Japanse documentaire gemaakt over het onderwijs in Nederland waar Pluspunt een rol in heeft.
De studenten hebben belangstellend geluisterd naar de uitleg van ons Passend Onderwijs en ons Minerva onderwijs. Daarna hebben ze in tweetallen de verschillende groepen bezocht.
Vanzelfsprekend zijn wij trots op deze internationale belangstelling voor Pluspunt!


Foto's in schoolgids   06-03-2015


Elk jaar wordt de schoolgids herschreven op de actualiteit. Wij willen daar ook graag actuele illustraties bij zetten in de vorm van foto's van kinderen. Er staan geen namen bij de foto's. Heeft u er bezwaar tegen dat er een foto in de schoolgids komt waar uw kind opstaat dan kunt u dat mailen naar:
info@obs-pluspunt.nl
Wij houden daar dan rekening mee.


Paasontbijt   05-03-2015


Dit jaar gaan we het paasontbijt anders organiseren op Pluspunt.
Net als bij het Kerstdiner komt er bij de klas een intekenlijst te hangen waarop de leerlingen kunnen schrijven wat ze willen meenemen voor het ontbijt in overleg met de leerkracht. Vanaf 20 maart hangen de lijsten bij de deur. Met hulp van iedereen wordt het zeker een gezellig ontbijt.
 


Roparun   05-03-2015

Pluspunt Sponsorloop voor Team Havensteder 49 - Roparun - vervolg.

De Ouderraad organiseert i.s.m. Team Havensteder 49 op woensdag 25 maart de Pluspunt Sponsorloop. Ter voorbereiding komt op 11 maart een aantal leden van Team Havensteder in de klassen vertellen over de Roparun.  

De leerlingen zullen tijdens de sponsorloop een aantal rondjes hardlopen. De kleuters op het schoolplein en de overige groepen op het grasveld voor Pietje Bell. 
 
Het loopschema op woensdag 25 maart 
8.45 tot 9.15 uur:     Kleuters op het schoolplein 
9.15 tot 9.45 uur:     Groep 3 & 4 (inclusief groep 4/5) bij Pietje Bell 
9.45 tot 10.15 uur:   Groep 5 & 6 bij Pietje Bell 
10.15 tot 10.45 uur: Groep 7 & 8 bij Pietje Bell 
 
Wij hopen dat er een flink aantal ouders is om de kinderen aan te moedigen! 
Om zoveel mogelijk geld op te halen vragen wij de kinderen sponsors te zoeken voor een aantal rondjes of een vast bedrag.  De opbrengst gaat naar Roparun - Team Havensteder. 
De leerlingen krijgen deze week een sponsorlijst mee naar huis.
 
De ouderraad
ouderraad@obs-pluspunt.nl
 
 


De Nationale Voorleeswedstrijd 2015   04-03-2015


De Nationale Voorleeswedstrijd is een voorleeswedstrijd voor kinderen uit groep 7 en 8 van het basisonderwijs. De Voorleeswedstrijd bestaat uit verschillende rondes: op school, lokaal, regionaal, provinciaal en landelijk. Omdat goed leren lezen een van de speerpunten van onze school is, hebben wij natuurlijk meegedaan aan dit leuke en leerzame evenement.
De schoolronde is bij ons op Pluspunt gehouden. Behalve de hoogste groepen, kregen ook de kinderen uit de lagere groepen de kans om hun voorleestalent aan de rest van de school te laten zien.
In de klassen werd door de kinderen de klassenwinnaar aangewezen. De klassenwinnaars namen het vervolgens tegen elkaar op in de aula.
In de aula was het een gezellige boel. De leerlingen luisterden goed naar het voorlezen. Sommige kinderen hadden spandoeken gemaakt in de klas.
Een professionele jury bestaande uit een personeelslid, een biebmoeder en twee kinderen beoordeelden de voorlezers. Het jureren viel niet mee, maar uiteindelijk kon er voor elke groep een winnaar worden aangewezen.
De winnaar van groep 8, Swen van Ardenne, is uiteindelijk doorgegaan om als vertegenwoordiger van onze school deel te nemen aan de lokale voorleeswedstrijd.
Samen met Caroline heeft Swen zich goed voorbereid. Elke ochtend werd er geoefend en voorgelezen aan de verschillende klassen.
Op 18 februari 2015 vonden de lokale voorrondes plaats in het bibliotheektheater ‘Islemonde‘ in IJsselmonde. Er waren 10 pittige tegenstanders van allerlei scholen uit Rotterdam waar onze Swen het tegen op moest nemen. Ga daar maar eens aanstaan!
Met een groot spandoek en vele fans toog Swen vol vertrouwen naar het bibliotheektheater. Het boek waar hij uit voorlas, is getiteld ‘De waanzinnige boomhut van 26 verdiepingen’ van de schrijver Andy Griffiths. Swen deed het fantastisch! We zijn erg trots op hem. Helaas konden er maar 2 kinderen door naar de regionale wedstrijd: Jet Hiddema en Jason Koorndijk. Desalniettemin hebben wij een geweldig leuke middag gehad en Swen is een ervaring rijker.
Alle kinderen kregen een goodie-bag en voor Swen hadden wij nog een leuke verrassing.
De regionale finale zal op 4 maart a.s. plaatsvinden. Wij wensen Jet en Jason heel veel succes bij de regionale voorleeswedstrijd en Pluspunt doet zeker weer mee volgend jaar!
 


Projectweek   03-03-2015


In de week van 16 t/m 20 maart vindt tijdens de week van het openbaar onderwijs een project plaats over de rechten van het kind. Iedere dag wordt er in alle groepen aandacht besteed aan deze rechten en dan met name de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst. Het is een project over cultuur en godsdienst, over de achtergrond van kinderen en dat je mag zijn wie je bent. Gedurende de week wordt er stil gestaan bij bijvoorbeeld verschillende gebruiken, kleding  en voedsel die bij een cultuur of geloof horen.  Eveneens wordt er een koppeling gemaakt met de Kanjertraining en worden de tien sterke punten van Pluspunt extra belicht.
 De week start op maandag met het zingen van een lied door het team en de week wordt afgesloten op vrijdag met ‘optredens’ door en voor de kinderen.

De woensdag staat in het teken van ‘eten’.  Het zou leuk zijn als er die dag in iedere groep verschillende kleine hapjes uit verschillende landen  ‘geproefd’ kunnen worden. Ouders kunnen hier een bijdrage bij leveren. Als u het leuk vindt kunt u dit, eventueel via uw kind, doorgeven aan de leerkracht.

Daarnaast zou het leuk zijn als er ouders zijn die in de klas iets komen vertellen over hun achtergrond, cultuur of land van herkomst. Eventueel samen met uw kind. Ook dit kunt u dan doorgeven aan de leerkracht van uw kind(eren).

 


Toiletvloeren   03-03-2015


Vorig jaar hebben wij nieuwe toiletvloeren laten leggen. Dankzij de vasthoudendheid van de ouderraad konden wij dit bewerkstelligen.
De ouderraad was echter niet tevreden over de uitvoer en heeft zich hard gemaakt voor de verbetering ervan. Niet voor niets; in de voorjaarsvakantie hebben alle toiletvloeren een nieuwe laag gekregen en het ziet er nu prima uit en het ruikt weer fris.
Dank aan een fantastische groep ouderraadsleden!


Nieuwsbrief Kinderopvang BijDeHand    26-02-2015


Er is een nieuwe Nieuwsbrief van Kinderopvang BijDeHand. Klik hier om deze te downloaden.


Sponsorloop OBS Pluspunt voor Team 49 Havensteder - Roparun   26-02-2015


Pluspunt wil dit schooljaar een bijdrage leveren aan de Roparun door een sponsorloop te organiseren. Team 49 Havensteder loopt elk jaar de Roparun en organiseert met ons de Pluspunt sponsorloop op woensdag 25 maart. Zet deze dag alvast in je agenda en kom je kind(eren) aanmoedigen!
De komende weken wordt op school en in de groepen aandacht aan de sponsorloop en de Roparun besteed. De leerlingen krijgen na de voorjaarsvakantie een sponsorformulier mee, waarmee ze hun omgeving kunnen vragen hun rondjes te sponsoren. We hopen dat we een leuk bedrag gaan ophalen voor Team  49 Havensteder.
Op de website en in de schoolapp zullen regelmatig updates verschijnen.
de ouderraad

 


Voorjaarsvakantietip   16-02-2015


Kent u Kidsproof Rotterdam al? Op deze website vindt u een handige Uitagenda met veel tips voor leuke kinder- en gezinsactiviteiten in de voorjaarsvakantie, maar bijvoorbeeld ook leuke sport-, dans-, muziekclubjes & creatieve workshops, originele ideeën voor kinderfeestjes en kindvriendelijke drink- en eetgelegenheden in en om Rotterdam. Extra fijn: u vindt hier ook tips voor gratis en low budget activiteiten!
 


Nieuwsbrief Kinderopvang BijDeHand   09-02-2015


Er is een nieuwe Nieuwsbrief van Kinderopvang BijDeHand. Klik hier om deze te downloaden.


Vergadering MR   28-01-2015


Bij Actueel, Algemeen is een verslag te vinden van de laatste vergadering van de MR.


Rapportgesprekken   28-01-2015


Volgende week zijn voor de groepen 1, 2 en 4 t/m 7 de rapportgesprekken. De intekenlijsten hangen nu bij de lokalen.


Rapportgesprekken verrijkingsgroep middenbouw en bovenbouw   27-01-2015


De rapportgesprekken met de ouders van de verrijkingskinderen die een dagdeel per week les hebben van juf Anneke of juf Mendy, zullen dit schooljaar plaatsvinden op dinsdag 3 maart.
U kunt zich vanaf dinsdag 10 februari inschrijven op de intekenlijsten op het prikbord bij het verrijkingslokaal. Dit kan voor de dinsdagmiddag of de dinsdagavond.
Tijdens het rapportgesprek bespreken we het rapport en krijgt u het rapport mee naar huis.
Het tweede rapport krijgt uw kind aan het eind van het schooljaar mee naar huis. De rapportgesprekken zijn dan facultatief;  alleen op verzoek van de ouders of de leerkracht.
Voor de verrijkingsgroep bovenbouw geldt dat de kinderen dit schooljaar één rapport en één rapportgesprek krijgen. Juf Mendy gaat in april met zwangerschapsverlof.  In de periode tot aan de zomervakantie vallen er een aantal woensdagen uit door vakanties, schoolreizen, eindtoets(en), e.d.
Er waren dan nog 6 woensdagen verrijking in deze periode gepland. Voor deze periode zal juf Mendy met de kinderen een planning maken, zodat zij hiermee aan de slag kunnen in de eigen groep.
De verrijkingsgroep bovenbouw sluit af op woensdag 8 april.
Juf Anneke en juf Mendy


 


Sprintkampioenschappen schaatsen   26-01-2015


Op woensdag 4 februari 2015 organiseert RTV Rijnmond i.s.m. Schaatsbaan Rotterdam de allereerste sprintkampioenschappen schaatsen. Klik hier voor meer informatie.


Gratis proefles   26-01-2015

Hou je van vette gitaarlicks in de rock, soul en pop of speel je liever een mooie ballad op een akoestische gitaar?
 
Tijdens de gitaarles leer je in eerste instantie te luisteren naar lichte- en popmuziek en dit vervolgens zelf te spelen. De theoretische kennis, waaronder het noten lezen, komt later aan bod. Speelplezier staat voorop!
 
Belangrijk is dat je rekening houdt met huiswerk; 15 minuten per dag! De lessen zijn voor beginners tot (ver)gevorderden en duren 30 minuten.
 
Wij raden aan om privéles te volgen, maar duo-les is mogelijk. Je dient dan  je zelf een partner te zoeken van ongeveer gelijk niveau.
 
Docent Ray Lemmens is professioneel musicus sinds 1992, volgde zijn opleiding aan het conservatorium waar hij gitaar richting Jazz en Pop studeerde. Ray heeft in diverse bands gespeeld en is een bekende op Pinkpop. Hij geeft sinds 1989 les aan volwassenen en kinderen.
 
dag/tijd               maandag en donderdag tussen  15.00-22.00 uur
aantal/waar       18 lessen in OBS Pluspunt
kosten                € 343,50 of met RDP € 318,50 (4 termijnen € 85,88 of € 79,63 )
 
Kijk voor meer informatie en data op www.curzusenzo.nl
 
Het Jeugdcultuurfonds Rotterdam geeft kinderen tot en met 17 jaar, uit gezinnen met een minimum inkomen, de gelegenheid om deel te nemen met een financiële tegemoetkoming. Deze kan oplopen tot € 450,- per jaar.
Meer informatie op www.jeugdcultuurfonds.nl/rotterdam
Wil je hiervoor in aanmerking komen, CurZus&Zo helpt je verder!
Inschrijven of meer informatie:
Bel 010 - 251 89 88 of via www.curzusenzo.nl


Schaatsen   20-01-2015


De leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 zijn vandaag wezen schaatsen op de ijsbaan Rotterdam-Kralingen.
 


Bezoek Japanse televisie   12-01-2015


In september is onze school bezocht door drie onderwijsprofessoren uit Japan. Zij waren vooral geïnteresseerd in hoe wij ons Passend Onderwijs vormgeven. 
Dit bezoek heeft ertoe geleid dat de lokale Japanse televisie ons graag wil betrekken in een documentaire die zij maken over het onderwijs.
Maandag 19 januari zullen zij filmopnames maken in onze school.
 
Donderdag 5 maart zullen er 12 tot 16 Japanse studenten pedagogiek en aanverwante studies onze school bezoeken. 


Tweedehands schaatsen   06-01-2015


De ouderraad wenst iedereen een gelukkig 2015

De kinderen van de groepen 6, 7 en 8 gaan 20 januari a.s. schaatsen. De ouderraad organiseert daarom op woensdag 14 januari een markt voor tweedehands schaatsen.
Heeft u schaatsen liggen die te groot of te klein zijn dan kunt u die inleveren voor deze markt. Voor een ingeleverd paar schaatsen krijgt u een waardebon waarmee u een ander paar schaatsen kunt aanschaffen voor uw kind. U kunt tot volgende week woensdag schaatsen inleveren. Dit kan in de teamkamer ’s ochtends bij het brengen of ’s middags bij het ophalen van uw kind
Het is handig als u de schaatsen voorziet van uw naam, telefoonnummer en de prijs.
Woensdag 14 januari gaat om 12.00 uur de markt open en kan iedereen komen passen en kopen.
Heeft u vragen dan kunt u mailen naar ouderraad@obs-pluspunt.nl of bellen naar Caroline 06 53 89 52 23.
 


2015   19-12-2014


Het gehele team van Pluspunt wenst alle kinderen en ouders fijne feestdagen en een goed 2015!

De school begint weer op maandag 5 januari.

 


Ingezonden mededeling   19-12-2014

Speciale activiteiten voor kinderen en jongeren in Prinsenland
 
Op zaterdag 20 december is er een geweldige middag voor alle kinderen in Prinsenland. De toegang is gratis! Natuurlijk mogen je ouders gezellig meekomen. ’s Avonds is er een activiteit voor de jongeren.
15.00 - 17.00: Grote knutselwedstrijd voor kinderen tot en met 12 jaar. Jullie mogen een kerstversiering maken. De knutselwerkjes worden buiten opgehangen in de boom bij de Oosterkapel. Een onafhankelijke jury kiest in drie leeftijdsgroepen de mooiste creaties. Je kunt een fantastische prijs winnen. Lees snel verder…
15.30 - 16.00: Professionele theatervoorstelling.
17.00 - 17.30: Prijsuitreiking knutselwedstrijd: drie kinderen winnen een gezinsabonnement voor de dierentuin Blijdorp! Daarna willen we met elkaar de lichtjes in de grote kerstboom in de tuin van de Oosterkapel feestelijk aansteken.
17.30: Start lampionnenoptocht door de buurt waarin iedereen mag meelopen.
Vanaf 19.00: Filmavond voor de jeugd vanaf 12 jaar.
Alle activiteiten zijn in de Oosterkapel, Ringvaartweg 123 in Rotterdam (500 meter vanaf winkelcentrum Prinsenland). Deze dag wordt georganiseerd door Rafaëlgemeente de Rank.


Kerstconcert 2014   18-12-2014


Wat was het gisteren wee gezellig met al die opa's en oma's  in de school! Na goed oefenen door onze kleinste Pluspunters was het  tijd voor ons jaarlijks kerstconcert. Wat hebben onze kleuters weer hun best gedaan! Sommige vonden het best wel spannend om op zo'n groot podium te staan, maar zongen toch uit volle borst mee met alle kerstliedjes. Heel knap!
Er werden liedjes gezongen over kerstbomen, sterren, dieren in een stal en natuurlijk over de kerstman. Ook waren er opzegversjes te horen over kaarsjes en kerstkransjes. En wat heel knap was, was dat er ook Engelse liedjes  werden gezongen! Soms zongen we met elkaar, soms per groep en ook de opa's en de oma's hebben nog even prachtig meegezongen met ‘klokjes klinken’.
Het was weer een enorm succes!
Iedeereen bedankt voor zijn komst. Fijne kerstdagen en tot volgend jaar!
 


Foto's   15-12-2014


Er is een fotoalbum met daarin Foto's van het bezoek van Sinterklaas geplaatst. Ook zijn er in de mappen van de verschillende groepen nieuwe foto's geplaatst.


Bezoek AD   12-12-2014


Maandag 15 december zal het Algemeen Dagblad de school bezoeken in het kader van ons Passend Onderwijs. Daarbij worden een paar kinderen geïnterviewd en zullen er wat foto's worden genomen. Als u bezwaar heeft tegen het feit dat uw kind misschien op de foto staat, wilt u dit dan kenbaar maken? Dat kan door een mail te sturen naar info@obs-pluspunt.nl of maandagochtend de leerkracht hierover even te benaderen.


Kerstborrel   09-12-2014


Kom naar de kerstborrel op donderdag 18 december.

Tijdens het kerstdiner van de kinderen is  er voor de ouders van  van 18.00 uur tot 19.15 uur in de teamkamer een gezellige kerstborrel. Voor een kleine vergoeding zijn er hapjes en drankjes.  De opbrengst wordt gebruikt om wat voor de school te doen.
 
De ouderraad
 


Kerstspullen gezocht   09-12-2014


Wij zijn op zoek naar kerstspullen om de bomen in de klassen nog meer te kunnen versieren.
Heb je versieringen over breng deze dan de komende dagen mee naar school en lever ze in bij Chantal.
Inleveren kan ook tijdens de kerstborrel die wij houden voor de ouders op 18 december.
Alvast bedankt,
 
De ouderraad.
 


Gevonden voorwerpen!   08-12-2014


Er zijn weer veel gevonden voorwerpen. Deze kunt u vinden in de hal naar de gymzaal. In de witte wasmand liggen (gym)kleren en op de kast gymschoenen, wanten, lunchtrommeltjes, etc. In de kerstvakantie wordt alles weer opgeruimd, dus kijkt u vóór die tijd even of er iets van uw kind bij zit?
Kleine voorwerpen zoals sleutels en sieraden liggen in een mandje bij de administratie.
 


Sinterklaas   05-12-2014


Sinterklaas heeft vandaag een bezoek gebracht aan Pluspunt. De kinderen van de groepen 1 t/m 4 en 4/5 vierden zijn verjaardag met elkaar in de gymzaal. Er waren leuke optredens ingestudeerd voor Sint en zijn Pieten. In de overige groepen hebben de kinderen elkaar verrast met mooie surprises. Het was een gezellige ochtend.
 


Nieuwsbrief Kinderopvang BijDeHand   04-12-2014


Er is een nieuwe Nieuwsbrief van BijDeHand. Klik hier om deze te downloaden.


Van de MR   27-11-2014


Bij Contact & links, Downloads is het jaarverslag 2013-2014 van de medezeggenschapsraad geplaatst. Ook op de pagina MR/OR, MR is het jaarverslag te downloaden.


Van de OR   25-11-2014

Bij Actueel, Algemeen is een nieuw verslag van de ouderraad geplaatst.


Foto's   18-11-2014


Bij Foto's zijn in de albums van de verschillende groepen foto's geplaatst van allerlei activiteiten. Deze foto's zijn te downloaden.


Terugkom uur schoolfotograaf   15-11-2014

 
Op vrijdag 21 november is vanaf 9.30 uur de schoolfotograaf aanwezig op school om een aantal kinderen te fotograferen die nog niet geweest zijn. Uw kind kan onder schooltijd van deze mogelijkheid gebruik maken. 
De kinderen waarvan we weten dat ze de vorige keer niet aanwezig waren krijgen een brief mee met deze informatie.
Heeft u deze brief niet ontvangen en wilt u gebruik maken van deze mogelijkheid geef dit dan door aan de leerkracht van uw kind.
De ouderraad


Nationaal Schoolontbijt   10-11-2014


Het Nationaal Schoolontbijt van vrijdag 7 november was een groot succes. In alle groepen werd genoten van een gezond ontbijt met o.a. bruine broodjes, krentebollen, kaas, appels en melk.
Voor meer informatie kunt u hier een digitale ouderfolder downloaden.
 


Zieke collega's   05-11-2014


Pluspunt heeft op dit moment te maken met een aantal collega's die ziek zijn. Dit heeft helaas gevolgen voor de school. Met elkaar doen we er met elkaar alles aan om dagelijks zo goed mogelijke oplossingen te zoeken.


10 minutengesprekken   03-11-2014


Volgende week zijn voor de groepen 1 t/m 8 de 10 minutengesprekken. De intekenlijsten voor deze gesprekken hangen nu bij de deur van het lokaal van uw kind.


Finale voorleeswedstrijd   10-10-2014


Vandaag was de grote finale van de voorleeswedstrijd. Eerst die van de groepen 3, 4 en 4-5. Daarna die van de groepen 5-6, 7 en 8.
De finalisten hadden zich goed voorbereid.
De 'eerste' finale werd gewonnen door Tobias uit groep 3 en die van de bovenbouw door Vincent van groep 7.
De finale van de voorleeswedstrijd was de feestelijke afsluiting van de Kinderboekenweek.
 


Van de OR   10-10-2014


Bij Actueel, Algemeen is een verslag geplaatst van de laatste vergadering van de ouderraad.


Concert in de Doelen   10-10-2014


Op zaterdag 1 november is in de Doelen om 12.45 uur een gratis concert van Symfonieorkest Rijnmond. Klik hier voor meer informatie.


Huiswerk - Thuiswerkproject   06-10-2014


Maatschappelijke Dienstverlening Alexander biedt in samenwerking met Buurtwerk een project aan om het leerklimaat in de thuissituatie te verbeteren. Het project is erop gericht om kinderen in de thuissituatie positief te stimuleren bij het maken van het huiswerk.

Wat houdt het precies in:
Het houdt in dat een HBO student in een traject van 20 weken samen met u en uw kind(eren) gaan kijken hoe uw kind het beste tot leren komt. Wij bieden dit aan voor kinderen vanaf groep 5. Wanneer in het gezin jongere dan wel oudere kinderen aanwezig zijn, kunnen zij ook betrokken worden.
Wekelijks zal de student ongeveer één tot twee uur bij u langskomen om samen met u en uw kind(eren) aan doelen te werken die u en uw kind samen hebben opgesteld. Daarnaast kan de student samen met u en uw kind(eren) leeractiviteiten ondernemen. Het doel van dit project is om het kind op een positieve manier tot leren te brengen. Denk aan o.a. het doen van educatieve spelletjes, video’s kijken, educatieve uitstapjes etc.

Wat verwachten wij van u als ouder:
Van u als ouder verwachten wij een actieve betrokkenheid. Dit houdt in dat wij willen dat u aanwezig bent tijdens de begeleiding van de student, dat u actief meedoet bij het maken van het huiswerk, het doen van educatieve spelletjes of uitstapjes etc.

Wanneer kunt u uw kind aanmelden?
Mocht uw kind moeite hebben met leren en/of met het maken van het huiswerk, dan kunt u zich aanmelden voor dit project.

Hoe kunt u zich aanmelden?
U kunt zich aanmelden bij de Intern begeleider of de schoolmaatschappelijk werker, wanneer uw kind op een basisschool zit in het gebied Prins Alexander.
Aan de deelname van dit project zijn geen verdere kosten verbonden.
 
Met vriendelijke groet,
Franka Fassotte
Coördinator Huiswerk – Thuisproject
 
Stichting MDA
Marten Meesweg 141
3068 AV Rotterdam 
T 010 286 81 00
M 06 28 92 18 76
E ffassotte@mda.nl
Website: www.mda.nl
 


Boekenmarkt!   04-10-2014


Wist U dat...
 
... op woensdag 8 oktober a.s. een boekenmarkt wordt gehouden, waar u voor een klein prijsje prachtige boeken voor kinderen en volwassenen kunt kopen?
 
... de opbrengst van de boekenverkoop wordt besteed aan de aanschaf van nieuwe leermaterialen voor de leerlingen?
 

... er dan ook heerlijke verse Turkse pizza's en suikerspinnen te koop zijn?
 

... en dat iedereen welkom is om een kijkje te komen nemen op deze boekenmarkt?Van de MR   02-10-2014


Bij Actueel, Algemeen is een verslag geplaatst van de eerste vergadering in dit schooljaar van de medezeggenschapsraad.


Sportexperience   02-10-2014


Op donderdag 23 oktober 2014 organiseert Sport en Cultuur de Sportexperience in recreatiecentrum de Zevenkampsering. 
Kinderen van groep 5 t/m 8 kunnen kennis maken met diverse sporten in de zaal en in het zwembad.
 
Zaalsporten:
 
Kangoojumps
Hip Hop
American Football
 
Zwembad:
 
Aquafun
Waterpolo
Reddingsbrigade
 
De kosten zijn € 5,00, en voor dat geld krijgen de kinderen ook een gave tas.
Voor meer informatie klik hier.


Voorleeswedstrijd   30-09-2014


Tijdens de kinderboekenweek mogen alle leerlingen van Pluspunt meedoen aan een voorleeswedstrijd. Op donderdag 9 oktober worden de voorrondes gehouden in de eigen klas. Er gaat uit elke groep één leerling door naar de finale op vrijdag 10 oktober. Er is een finale voor de groepen 3 en 4, een finale voor de groepen 5 en 6 en een finale voor de groepen 7 en 8.
De leerlingen nemen zelf een favoriete boek mee om voor te lezen. De jongste kinderen gaan niet echt voorlezen, maar vertellen over hun favoriete (prenten)boek. Dit kunt u als ouder thuis met ze oefenen.
 


Kinderboekenweek 2014   29-09-2014


De Kinderboekenweek bestaat dit jaar alweer 60 jaar. Het thema is dan ook FEEST. Pluspunt doet ook dit jaar mee. In het kader van de Kinderboekenweek organiseren wij een tal van activiteiten op school. Er wordt o.a. een voorleeswedstrijd en boekenmarkt gehouden.

Op donderdag 2 oktober mogen de kinderen in feestkleding  naar school. Op woensdagmiddag 8 oktober wordt er een boekenmarkt gehouden. Wij zijn nog op zoek naar boeken! Heeft u nog boeken die wij die middag kunnen verkopen? Lever ze dan graag in op school. Boeken kunnen vanaf maandag 29 september worden ingeleverd bij de administratie van de school.
Ook zullen er hapjes verkocht worden tijdens de boekenmarkt. De opbrengst is voor de bibliotheek van school. Wij zijn nog op zoek naar ouders die lekkere (feest)hapjes willen klaarmaken voor school. De hapjes kunnen op woensdagochtend ingeleverd worden op school.
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!

De werkgroep Kinderboekenweek

 


Fietsverlichting!   28-09-2014


De ANWB voert in oktober een actie voor goede fietsverlichting. Voor ons aanleiding om u even te berichten.
De winter komt er weer aan met donkere ochtenden en middagen. Denkt u eraan om de fietsverlichting van uw kind te (laten) controleren zodat deze in orde is. Het gaat om de veiligheid van onze kinderen!
 


Basisscholen Sportdagen   25-09-2014


Vandaag was de eerste Basisscholen Sportdag voor leerlingen van de groepen 5 en 6. Door het lekkere weer en de verschillende leuke activiteiten was het een groot succes. De kinderen vonden het fantastisch. Morgen zijn de leerlingen van groepen 7 en 8 aan de beurt.
 


De schoolfotograaf   24-09-2014


Geachte ouder/verzorger,
 
Op 7 en 8 oktober 2014 komt de schoolfotograaf weer op onze school!
 
Er zullen onder schooltijd foto’s gemaakt worden van uw kind en er wordt een groepsfoto gemaakt. Voor de foto’s wordt een witte achtergrond gebruikt.
De broer/zus foto wordt gemaakt op woensdag middag 8 oktober na schooltijd ( ca. 12.30-14.00 uur). Voor deze foto kunt u zich vanaf 2 oktober inschrijven op een lijst die bij de hoofdingang van de school hangt (bij Chantal). We hanteren een inschrijflijst om te lange wachttijden te voorkomen en om een indruk te krijgen over het aantal dat komt. De tijden die gebruikt worden op de intekenlijst zijn geschatte tijden en zullen waarschijnlijk iets in- of uitlopen. Daarom adviseer ik u om tijdig aanwezig te zijn en toch enigszins rekening te houden met eventuele wachttijd.
 
Dit jaar zal de verkoop van de foto’s gedaan worden door de fotograaf zelf en gaan de bestellingen via de site van de fotograaf m.b.v. een code. De code krijgt uw kind t.z.t. mee.
 
De gegevens van de fotograaf staan hieronder vermeld. Bij vragen over de foto’s kunt u bij hem terecht.
 
Hoogstraten Fotografie bv.
Cor Hoogstraten
Lange haven 133
3111 CD Schiedam
Tel. 010 4271672
www.hoogstratenfotografie.nl
info@hoogstratenfotografie.nl
 
 
Met vriendelijke groet
Else Taal
Ouderraad o.b.s. Pluspunt
 


Parkeren bij school   22-09-2014

Beste ouders,

nu de vakantie voorbij is en de school weer is begonnen willen wij namens de Politie en Stadstoezicht uw medewerking vragen voor de verkeersveiligheid rondom de school. Dit vragen wij altijd aan het begin van het nieuwe schooljaar.
Er wordt namelijk helaas elk jaar opnieuw weer geconstateerd dat er wordt geparkeerd voor inritten, op trottoirs, op hoeken, voor invalidenopritten, taxistandplaatsen enz. Daarbij wordt onvoldoende rekening gehouden met kinderen die lopend of per fiets naar school komen en het speciale vervoer. Wij hopen dat u hierover wilt nadenken al u uw kind met de auto naar school brengt.
Wij kunnen niet dagelijks toezicht houden maar zullen met regelmaat controles uitvoeren. Indien noodzakelijk wordt u aangesproken of zal er repressief opgetreden worden. Wij hopen dat dit echter niet nodig zal zijn. Parkeer uw auto s.v.p. op die plaatsen waar dit is toegestaan. Ook bij het winkelcentrum is een grote parkeerplaats.
Bedankt voor uw medewerking.
 
 Jan Kreuk (wijkagent)
 


Jaarverslag OR   16-09-2014


Bij Contact & links, Downloads is het meest recente Jaarverslag van de ouderraad geplaatst.


Informatieavond   15-09-2014


Maandag 22 september is de informatieavond. U kunt dan kennismaken met de leerkracht(en) van uw kind en u krijgt informatie over het schooljaar, het programma, de regels in de klas en nog meer interessante onderwerpen.
Voor de groepen 1 t/m 5 start het om 19.00 uur en voor de groepen 6 t/m 8 om 19.30 uur.
We rekenen op een grote opkomst.


Bibliotheekouders gezocht   15-09-2014


In schooljaar 2014-2015 doet Pluspunt weer mee met Bibliotheek op school. Om de 4 weken bestellen de leerlingen van groep 4 t/m 8 online bibliotheekboeken die vervolgens naar school worden gebracht. De groepen 1 t/m 3 krijgen 3x per jaar een wisselcollectie. Dat zijn enkele kratten vol prentenboeken en (voor)leesboeken.

De bibliotheek van school blijft daarnaast ook nog open voor de leerlingen. De ouderraad zoekt daarvoor nog enkele bibliotheekouders die willen helpen met het uitlenen van boeken aan de leerlingen. Het gaat om 2 uur per week, op een vaste dag. Je ziet de leerlingen en de school weer eens van een andere kant en het is ook gezellig.
Als je interesse hebt kun je een berichtje sturen naar: ouderraad@obs-pluspunt.nl
 


CJG   09-09-2014


Bij Actueel, Algemeen is een artikel te vinden met informatie over het Centrum voor Jeugd en Gezin en de wijkverpleegkundige die aan Pluspunt verbonden is.


Earlybird   03-09-2014

Meer, beter en vroeger Engels

Pluspunt geeft vanaf  augustus 2012 in alle groepen  minimaal 1 uur per week Engels. We maken gebruik van de methodiek van EarlyBird  en  van 2012 tot 2014 heeft het gehele team de cursus Classroom English gevolgd. Een cursus van EarlyBird in samenwerking met de Hogeschool Rotterdam.  Voor de periode 2014 tot 2016 hebben we als doel gesteld het verkrijgen van het kwaliteitskeurmerk ‘EarlyBirdschool’.  Deskundige begeleiding vanuit EarlyBird wordt dan ook voortgezet tot 2016.
In de onderbouw gebruiken we de methode I Pockets.  Ook worden actuele en interessante onderwerpen verweven in het programma. In midden – en bovenbouw werken we met de methode Backpack en zal komende twee jaar Content and Language Integrated Learning (CLIL) ingevoerd worden. Leerlingen leren Engels te gebruiken bij andere onderdelen van het reguliere schoolprogramma.
Naast de methodes, welke voorzien zijn van software, maken we dankbaar gebruik van de vele lessuggesties te vinden op de site van EarlyBird. De digitale techniek – elke groep heeft een Digibord - zorgt ervoor, dat we native speakers kunnen inzetten in alle groepen.
Breng eens bezoekje aan www.earlybirdie.nl
 


Op tijd komen   03-09-2014


Afgelopen maandag heeft u een brief ontvangen over op tijd komen.
Hierbij de belangrijkste informatie uit deze brief:

Wellicht is het u opgevallen dat er een grote klok bij de ingang hangt. Ons speerpunt dit schooljaar is op tijd beginnen. We willen geen onderwijstijd verliezen omdat er dagelijks kinderen te laat komen, of ouders te lang in de klas of gangen blijven praten. Rekent u maar eens uit wat dagelijks 5 minuten later starten kost; per week 25 minuten en dat is per jaar al gauw 15 tot 20 lesuren!
De deur gaat om 08.15 uur open. Om 08.30 uur willen wij starten met de les. Het is de bedoeling dat dan alle kinderen in de klas zitten en de ouders weer buiten zijn. Wie om 08.30 uur de school binnenkomt is dus te laat.
Natuurlijk kan het gebeuren dat u een keer te laat bent. Wij verzoeken u dan uw kind rustig de klas in te laten gaan en de leerkracht niet aan te spreken op dat moment om de les niet te verstoren.
Bij veelvuldig te laat komen gaat het protocol van leerplicht in werking. U kunt dit vinden in de schoolgids. De schoolgids is te downloaden op onze website.

 


Verlof buiten de schoolvakanties   03-09-2014

Bij Actueel, Algemeen is belangrijke informatie te lezen over van de Rijksoverheid over verlof buiten de schoolvakanties


Passend onderwijs   02-09-2014


Bij Actueel, Algemeen is een artikel geplaats met uitleg over passend onderwijs en bij Downloads is het Schoolondersteuningsprofiel van Pluspunt geplaatst.


Schoolgids 2014-2015   02-09-2014


Bij Downloads is de Schoolgids 2014-2015 geplaatst. 
In de schoolgids die via de website te downloaden is, stonden 2 studiedagen op de verkeerde datum. De juiste data zijn woensdag 1 oktober en donderdag 20 november. Op de schoolkalender staat dit wel goed aangegeven.
De data zijn nu ook in de Schoolgids aangepast.


Informatieochtenden nieuwe ouders   01-09-2014


De komende maanden zijn er speciale ochtenden waarop nieuwe ouders Pluspunt kunnen bezoeken voor een rondleiding en een informatiegesprek:

Dinsdag 16 juni om 09.00, 10.00 of 11.00 uur
 
Wilt u op één van deze ochtenden langs komen dan kunt u een afspraak maken met Ellen van Schie:
Tel: 010 20 20 534
Vermeld u ook uw telefoonnummer zodat u ook telefonisch bereikbaar bent.


De school is weer begonnen   01-09-2014


Vanmorgen om kwart over 8 stonden alle kinderen voor de deur van de school te wachten voor hun eerste dag na de zomervakantie. Nadat iedereen zijn klas gevonden had zijn de lessen begonnen.
We gaan er met elkaar een mooi jaar van maken!


Vakantie   17-07-2014


Vandaag om 12.15 uur is de zomervakantie begonnen!
Het gehele team van Pluspunt wenst alle kinderen en ouders een fijne vakantie.
De school begint weer op maandag 1 september.

 


Loomen   03-07-2014

De rage van dit moment, Loomen, zie je ook steeds meer op Pluspunt. De kinderen maken enthousiast armbandjes en allerlei figuurtjes zoals fruit en dieren. Vorige week ging de tekst van Nieuwsbegrip over Loomen. De kinderen vonden dat erg leuk.
 


VakantieBieb   03-07-2014


Kinderen die gedurende de zomervakantie bijna niet lezen kunnen maar liefst 1 à 2 AVI-niveaus terugvallen in hun leesontwikkeling. Lezen in de zomervakantie is dus belangrijk en dat kan ook digitaal met de VakantieBieb-app van de Bibliotheek. Op deze app voor tablet of smartphone, is onder andere een selectie van digitale kinderboeken (e-books) opgenomen.
Vorig jaar was de VakantieBieb een groot succes. De nieuwe versie van de VakantieBieb is van 1 juli tot en met 30 augustus te downloaden in de App Store en Google Play Store.
 


Het portfolio van MATH   02-07-2014


Beste ouders / verzorgers,
 
Vrijdag krijgen de kinderen hun rapport mee naar huis. In de week van 7 juli zijn dan de rapportgesprekken. De intekenlijsten hangen nu bij de lokalen.
 
Bij het rapport ontvangt u ook het MATH portfolio. Hierop ziet u de in de laatste periode behaalde doelen. Het portfolio zit in een apart mapje. Bij elk nieuw rapport wordt dit mapje aangevuld. Op die manier ontstaat er een groeidocument.
 
Op het portfolio staat het level, waarop het doel behaald is.
Level A is gelijk aan leerjaar 1. Level B is gelijk aan leerjaar 2. En leerjaar 8 krijgt de letter H.
Deze levels staan voor de leerjaren. Let wel: Er is geen enkel verband met de door Cito gebruikte letters. Cito gebruikt de letters A t/m E om niveaus aan te duiden.
Naast de doelen van het eigen leerjaar ziet u per portfolio de doelen van zowel een leerjaar eerder als een leerjaar later.
Voor kinderen die sterk afwijken van het gemiddelde passen we het portfolio aan. Het spreekt dan voor zich dat we ouders hierover informeren.


Lentemarkt 2014   19-06-2014

De Lentemarkt op 21 mei jl. was een groot succes. Het was heel gezellig om alle kinderen en ouders rond te zien lopen, spelletjes te zien doen en plezier te hebben bij de workshops. Het talent op het open podium was groots: optredens van een drummer, een pianist en violist, veel dansers en zangers en poëzie. Zoals elk jaar was de Turkse pizza enorm in trek en met een goedgevulde maag kun je nu eenmaal beter meedoen met alle activiteiten: de survival, de sport clinic, het nagellakken en alle buitenspelletjes.
 
De Lentemarkt is mogelijk gemaakt door de ouderraad en alle vrijwilligers. Doordat veel leerlingen van de groepen 7 en 8 zich ook hebben ingezet, konden de spelletjes buiten doorgaan. Dank je wel daarvoor.
 
Er zijn nog twee prijzen te vergeven. Een op lotnummer 752. En het gewicht van de pasta is geraden door Lana uit groep 5. Gefeliciteerd! Jullie kunnen je prijs ophalen bij Chantal.
 
De opbrengst van de Lentemarkt was bijna € 1.000. Daarvan gaat € 300 naar Stichting Opkikker. Het resterende bedrag komt ten goede aan de kinderen van obs Pluspunt. We gaan o.a. de toiletten 'opgeuren' met geurstickers.
 
Dankzij ieders inzet kunnen deze activiteiten plaatsvinden. We komen altijd handen te kort! Doe een keer mee met een activiteit als vrijwilliger of zet je in als lid van de ouderraad. Reageer naar ouderraad@obs-pluspunt.nl.
De laatste vergadering van dit schooljaar is 1 juli om 20.00 uur.
 
Groeten,
 
Caroline Beker en Else Taal
Ouderraad obs Pluspunt


Rekencircuit   18-06-2014

Help! We hebben hulp nodig!

Op dinsdag 24 juni van 13 uur tot 14.45 uur is er voor de groepen 5 t/m 8 doen een rekencircuit.
Kinderen uit verschillende groepen werken dan samen aan rekenopdrachten. Elke 20 minuten wisselen de kinderen van lokaal en gaan ze met de volgende opdracht aan de slag. Hier hebben we ouders bij nodig, die tijdens de opdrachten meehelpen. Er zijn al een aantal ouders die zich hebben opgegeven, maar we kunnen nog veel meer hulp gebruiken. Geef je op bij de groepsleerkracht.
De kinderen zullen het enorm op prijs stellen.

Werkgroep circuits.
 


Nieuwsbrief Kinderopvang BijDeHand   16-06-2014

Er is een nieuwe Nieuwsbrief van Kinderopvang BijDeHand.


DOCK   10-06-2014

DOCK is er voor alle bewoners van Prins Alexander
Hebt u een idee voor de wijk? Zoekt u een manier om kinderen veiliger buiten te laten spelen? Of wilt u vaker met andere ouders praten over de opvoeding? Zou u graag een taalcursus volgen? Of is er iets anders waar u over nadenkt?
DOCK kan samen met u kijken hoe u daarmee aan de slag kunt gaan. Wij kennen de mogelijkheden en denken graag met u mee.
 
Neem vrijblijvend contact met ons op!
Maria Jonker | 06 18 96 44 54 | mjonker@dock.nl
Binyam Andebrhan | 06 18 96 44 77 | bandebrhan@dock.nl
 


Koningsspelen   26-04-2014

Op vrijdag 25 april deden we mee met de Koningsspelen.  
Het was een groot succes. Alle kinderen hebben meegedaan met de recordpoging dansen. Iedereen danste om half 10 op het liedje Doe de Kanga. Verder hebben we lekker gebruncht.
Ook zijn er groep doorbroken activiteiten gedaan. De kleuters gingen bijvoorbeeld met de groepen 8 verschillende oud Hollandse spelletjes doen.
Het was een gezellige dag.
 


Pushbericht opnieuw selecteren.   23-04-2014

Als u de app Schoolpraat heeft geïnstaleerd op uw telefoon en een Android toestel heeft wijzen wij namens Schoolpraat op het volgende:
Er is een probleem verholpen waardoor pushberichten die naar een aparte groep werden gestuurd soms niet aankwamen bij Androidtoestellen. Deze functie werkt nu weer feilloos, maar mensen met een Adroid toestel moeten wel even iets doen, namelijk de geselecteerde groep even uit- en weer aanzetten.
 


Vrijheid geef je door   14-04-2014

Vandaag heeft Pluspunt meegedaan aan het startmoment van Vrijheid geef je door. Acteur en presentator Quintis Ristie, bekend van Raymann is laat en Spangas, heeft met de leerlingen van de groepen 7 gepraat over vrijheid, het boekje Vrijheid geef je door, het Nationaal Aandenken symbolisch uitgereikt en de fakkelvlag uitgehangen.
 
Het boekje Vrijheid geef je door biedt de  leerlingen een eerste kennismaking met de thema’s herdenken en vieren. Aan de hand van indrukwekkende verhalen leren kinderen meer over 4 en 5 mei en gerelateerde onderwerpen zoals oorlog, vrijheid, democratie en leven in een rechtstaat.
De fakkel op de fakkelvlag  is het nationale symbool van 4 mei herdenken en 5 mei vieren. Door de vlag uit te hangen wordt duidelijk dat onze school deze nationale momenten ondersteunt. Bij het boekje krijgen de kinderen van de groepen 7 ook een fakkelsticker. Wie de fakkelsticker in aanloop van en op 4 en 5 mei draagt,  laat zien herdenken en vieren belangrijk te vinden.
Deze week wordt er in een aantal lessen in de groepen 7 aandacht  besteedt bovenstaande onderwerpen.
 
Bij Actueel, Foto's is een album geplaatst met daarin meer foto’s van het bezoek van Quintis aan Pluspunt.
 
Voor meer informatie kunt u terecht op de website van www.4en5mei.nl of door hier te klikken.
 


Ouderavond verrijking bovenbouw   10-04-2014

Donderdag 24 april a.s. is er van 19.30 tot 20.30 uur een ouderavond voor de ouders van de kinderen van verrijkingsgroep bovenbouw. Deze avond wordt verzorgd door de kinderen. Zij presenteren dan de uitkomsten van een wetenschappelijk onderzoek en zij willen de ouders kennis  laten maken met de verschillende verrijkingsmaterialen waar zij wekelijks mee werken.
Bij Actueel, Bovenbouw vindt u meer informatie.


Lentemarkt   08-04-2014

Op woensdag 21 mei organiseert openbare basisschool Pluspunt van 12.15 uur tot 16.00 uur een Lentemarkt binnen en buiten de school. Ouders en kinderen uit heel Rotterdam zijn welkom. Tijdens de Lentemarkt kunnen kinderen workshops en spelletjes doen. Ook worden tweedehands boeken verkocht en is er een rommelmarkt. Op een open podium kunnen kinderen hun talenten laten zien. Voor een hapje en drankje wordt gezorgd.
 
Een deel van de opbrengst van deze middag gaat naar Stichting Opkikker en de rest wordt gebruikt voor nieuwe activiteiten op Pluspunt. Stichting Opkikker zorgt ervoor dat landurig zieke kinderen en hun familie een onvergetelijke dag kunnen beleven.
Tijdens de Lentemarkt kunt u oude mobieltjes inleveren die dan naar Stichting Opkikker gaan. 
 


Nieuwsbrief BijDeHand   01-04-2014

Er is een nieuwe nieuwsbrief van Kinderopvang BijDeHand: april.


Week van het passend onderwijs   27-03-2014

Deze week is de week van het passend onderwijs. Pluspunt heeft meegedaan aan deze week. Geïnteresseerden waren welkom op onze school. Zowel collega’s van andere scholen als een groep ambtenaren van het ministerie van Onderwijs zijn op bezoek geweest. De bezoekers waren allemaal diep onder de indruk van passend onderwijs in de praktijk.
Van het bezoek van de delegatie OCW-medewerkers is een videoverslag gemaakt. Via onderstaande link is het verslag te downloaden:
http://www.passendonderwijs.nl/nieuws/journaal-week-van-passend-onderwijs-26-maart/
 


Inloopspreekuur CJG   25-03-2014

Stap binnen bij de jeugdverpleegkundige van het CJG!
Opvoeden is voor iedere ouder een uitdaging. Soms brengt dit vragen met zich mee over de gezondheid, opvoeding of verzorging van uw kind. Bijvoorbeeld over voeding, beweging, slapen, luisteren of (faal)angst. De jeugdverpleegkundige luistert naar u en denkt graag met u mee! Iedere week is er een inloopspreekuur van de jeugdverpleegkundige van het Centrum voor Jeugd en Gezin Prins Alexander (CJG). U hoeft hiervoor geen afspraak te maken. Ook kinderen en leerkrachten zijn welkom op het inloopspreekuur.


Inloopspreekuur Jeugdverpleegkundige CJG
Iedere dinsdag
Van 8.30 tot 9.30
Weegschaalhof 24
010-4444602
 
De jeugdverpleegkundige die aan de school verbonden is: M. Vellinga en bereikbaar via 010 - 4444602 of m.vellinga@cjgrijnmond.nl. Ga voor meer informatie over het CJG of voor opvoedinformatie naar www.cjgprinsalexander.nl 


Afsluiting Kiwiproject   17-03-2014

Vandaag zijn 3 leerlingen van de groepen 7 en 3 leerlingen van de groepen 8 naar de feestelijke afsluiting geweest van het Kiwiproject. Tijdens dit project hebben leerlingen van verschillende scholen uit de deelgemeente ‘kunstwerken’ gemaakt die aan diverse gevels hangen om een veilige route aan te markeren.
Tijdens de deze afsluiting was de portefeuillehouder Suzanne Rojen aanwezig om een van de werkstukken te onthullen en met de jonge ‘kunstenaars’ te praten.
Aan de zijgevel van de gymzaal van school hangt het ‘kunstwerk’ van onze 6 leerlingen als gevelreliëf aan de muur.
 


Week van de Lentekriebels   13-03-2014

Van 17 t/m 21 maart 2014 wordt voor de negende keer de 'Week van de Lentekriebels' voor het basisonderwijs georganiseerd. Pluspunt doet ook mee met deze ‘Week’. Minimaal 1 uur per dag krijgen de leerlingen van groep 1 t/m 8 een les over relationele en seksuele vorming, passend bij de leeftijd van de kinderen. Relationele en seksuele vorming omvat meer dan informatie over lichamelijke veranderingen en/of voortplanting. Het gaat ook over vriendschap, liefde, relaties en omgangsregels.
De lessen zijn dan ook bedoeld om kinderen te ondersteunen bij de ontwikkeling tot een persoon die respect heeft voor zichzelf en anderen, zich bewust is van eigen en andermans gevoelens, wensen, opvattingen en mogelijkheden en die steeds beter gefundeerde beslissingen kan nemen op het gebied van relaties en seksualiteit. 
Aan het eind van de ‘Week van de Lentekriebels’ zijn op vrijdag ouders in de klas van hun kind welkom tussen 14.00 en 14.30 uur om bij de afsluiting van de ‘Week’ aanwezig te zijn.
Voor meer informatie kunt u terecht op: http://www.weekvandelentekriebels.nl
 


Citokaart   07-03-2014

Vandaag hebben de kinderen de Citokaart mee naar huis gekregen.
Dit keer zijn er, naast de niveaus, ook vaardigheidsscores te zien op de kaart. De vaardigheidsscore is een getal dat aangeeft wat een leerling kan op een bepaald leergebied. Hoe hoger de vaardigheidsscore, des te hoger de vaardigheid van de leerling op dat leergebied is. Soms kan het zijn dat een kind tweemaal een C score behaald, met de vaardigheidsscore kan er dan toch groei gezien worden binnen dezelfde letter.
De vaardigheidsscores van verschillende leergebieden, zoals rekenen-wiskunde en spelling, zijn niet met elkaar te vergelijken. De verschillende toetsen meten immers andere vaardigheden. CITO heeft daarom bij iedere toets een andere vaardigheidsschaal ontwikkeld.


Erasmiaanse schoolschaakkampioenschappen   06-03-2014

Zaterdag 15 maart 2014 zijn de Erasmiaanse schoolschaakkampioenschappen.
Ook leerlingen van basisscholen kunnen hier aan mee doen.
Hieronder vindt u de Toernooigegevens
 
·         Locatie: Erasmiaans Gymnasium,
          Wytemaweg 25, 3015 CN Rotterdam.
·         Datum: zaterdag 15 maart 2014.
·         Inschrijving tot uiterlijk 10 maart 2014.
·         Aanmelding vanaf 9.00 uur.
          Aanwezig uiterlijk om 9.45 uur.
          Opening 10.00 uur.
·         Start eerste ronde 10.30 uur.
·         Prijsuitreiking: 17.00 uur.
·         Voor viertallen van scholen uit het basisonderwijs.
·         Speelschema: 9 ronden van 15 min. pppp
·         Een kampioenspoule voor het RSB kampioenschap
·         Een gevorderden toernooi (gr. 7 en 8).
·         Een beloften toernooi beginnende schakers (gr. 5 en 6).
·         Een toernooi voor de allerjongsten (gr. 2, 3 en 4).
·         Prijzen: Bekers en medailles voor de beste drie teams van elke groep.
·         Voor iedereen een leuke herinnering.
·         Wedstrijd ‘Ontwerp je eigen schaakspel’.
·         Wedstrijd ‘Ontwerp je lievelingsschaakstuk’.
·         Gratis verloting van prijzen als (schaak)spellen..
·         Consumpties voor spelers, ouders en begeleiders gratis. Boterhammetje zelf meenemen.
·         Inschrijvingskosten € 20,- per team, aan de zaal te voldoen.
·         Aanmelding bij voorkeur via het inschrijfformulier op de website:
          http://www.erasmiaansschaakfestijn.nl
·         E-mail: ab-scheel@planet.nl
·         Voor overige informatie: frankthoma@tele2.nl
 


Bibliotheek op school   26-02-2014

Pluspunt is sinds vorig jaar bezig om het plezier in lezen te bevorderen. Iedere morgen starten de kinderen met een half uur stil lezen (Lekker lezen). Hierdoor maken de kinderen extra ‘leeskilometers’. Dit leidt tot een uitgebreidere woordenschat en meer begrip van leesteksten. Het komende half jaar doen we ook mee met de Bibliotheek op school. Vier keer kunnen de kinderen online boeken bestellen. Die worden dan afgeleverd bij school. Iedere groep krijgt dan een krat vol boeken in de klas. Dit is vanaf groep 4. De groepen 1, 2 en 3 krijgen een krat met daarin een wisselcollectie. De eerste kratten met boeken zijn gisteren verdeeld over de groepen.
Twee leerkrachten worden momenteel opgeleid tot leescoach. Taak van de leescoach wordt o.a. het blijvend stimuleren van lezen op school en het organiseren van bijzondere leesactiviteiten. Zij gaan ook een leesplan schrijven. Dit plan wordt opgenomen in de schoolgids.
De deelname aan de Bibliotheek op school is mede mogelijk door een bijdrage van de Ouderraad.
Voor meer informatie zie: http://onderwijs.debibliotheekopschool.nl/
 


Rapport en Portfolio   31-01-2014

Vandaag krijgen de kinderen van de groepen 2 en 4 t/m 7 hun rapport mee. Onze rapportage is anders dan u gewend bent. U ontvangt samen met het rapport voor rekenen een portfolio. Voor de overige vakken verandert er niets.
Het portfolio vermeldt nauwkeurig de door uw kind behaalde doelen. U zou het ook een ‘ Ik-kan -rapport ‘ kunnen noemen. Het is een positieve manier om u te informeren over de vorderingen van uw kind. In onze huidige rekenaanpak staan de doelen centraal en uw kind registreert onder begeleiding digitaal welk doel hij of zij heeft behaald. Vandaar deze manier van rapporteren.
Daarnaast geeft de leerkracht in een kort verhaaltje onder andere aan hoe de rekenvorderingen van uw kind zich verhouden tot het betreffende leerjaar.
De letters A tot en met H verwijzen naar de leerjaren.  A staat voor groep 1 enz. De letter I betekent dat het kind boven het niveau van groep 8 werkt.
 
De directie van Pluspunt


Passend onderwijs 1   24-01-2014

Op 1 augustus 2014 treedt de Wet Passend Onderwijs in werking. Pluspunt is een school die al ruim 20 jaar ervaring heeft met passend onderwijs. Op dit moment hebben wij 26 leerlingen die met een zogenaamde Rugzak geïntegreerd onderwijs volgen. De invoering van de wet zorgt voor veranderingen. De komende maanden geven wij u informatie over deze veranderingen, hoe Rotterdam de wet gaat uitvoeren en wat dit voor Pluspunt gaat betekenen.
 
Wat is passend onderwijs?
Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Uitgangspunt van de wet is dat zoveel mogelijk kinderen naar een gewone (reguliere) school in de buurt kunnen gaan. Zo hebben kinderen de beste kansen op een succesvolle schoolloopbaan en meedoen in de samenleving. Kinderen die het echt nodig hebben kunnen, net als nu, naar het speciaal onderwijs. Dat blijft.
Om het passend onderwijs in Rotterdam zo goed mogelijk in te voeren en verder vorm te geven is er een nieuw samenwerkingsverband, van alle basisscholen in het primair en speciaal onderwijs, opgericht: Passend Primair Onderwijs Rotterdam (PPO Rotterdam).
De missie van PPO Rotterdam is zorgen voor een succesvolle schoolloopbaan voor alle kinderen in Rotterdam!
 
Wat verandert er?
Scholen krijgen een zorgplicht. Dat betekent dat scholen elk kind een passende onderwijsplek moet bieden. Of op de school waar u uw kind aanmeldt, eventueel met extra ondersteuning, of op een andere school in het regulier of speciaal onderwijs. Ouders worden hier nauw bij betrokken en scholen gaan meer en beter samenwerken. Ook hoeven ouders geen ingewikkelde indicatieprocedure te doorlopen en zijn er straks geen rugzakjes meer. De extra ondersteuning die kinderen nodig hebben wordt rechtstreeks door de samenwerkende scholen (het samenwerkingsverband) georganiseerd en betaald.
Het ultieme doel van PPO Rotterdam is dan ook om alle leerkrachten optimaal toe te rusten om passend onderwijs aan ieder kind te kunnen geven. Passend onderwijs wordt tenslotte gerealiseerd in de klas.
 
Moeten scholen iedere leerling toelaten?
Zoals hierboven beschreven gaat het om het bieden en vooral vinden van een passende onderwijsplek voor ieder kind. Alle scholen in Rotterdam hebben een ondersteuningsprofiel waarin beschreven staat wat een school wel en niet kan bieden aan (extra) ondersteuning. Zo kan voor ieder kind de beste en meest passende school gevonden worden. Dit kan een andere school zijn dan die waar het kind is aangemeld.
Het ondersteuningsprofiel van Pluspunt komt binnen enkele maanden beschikbaar voor ouders, medewerkers en partners (binnen en buiten het onderwijs) waar mee samengewerkt wordt.
 
Voor meer informatie verwijzen wij naar een tweetal interessante sites:
 
www.passendonderwijs.nl
www.pporotterdam.nl
 
De week van 24 t/m 28 maart is de landelijke week voor Passend Onderwijs. Pluspunt doet daar natuurlijk aan mee. Binnenkort kunt u op de site van school lezen welke activiteiten er dan plaats zullen vinden.
 


Koningsspelen 2014   24-01-2014

Pluspunt heeft zich aangemeld voor de Koningsspelen van 2014. Op 25 april wordt er gestart met een gezamenlijk ontbijt en aansluitend zijn er in en rond de school verschillende sportieve activiteiten.
 


Exova in de praktijk   21-01-2014

Bij het buitenspelen van de groepen 1 en 2 was er iets bijzonder interessants gaande op het plein. Het leek op een beetje op een rekenles: 'Juf, hoeveel stenen zijn er nu uit?'
 


Re-integratie collega   09-01-2014

Tineke van Leerdam, groepsleerkracht van groep 1-2C, is al geruime tijd ziek. De afgelopen periode re-integreerde zij op donderdag- en vrijdagochtend. In overleg met alle betrokkenen hebben wij ervoor gekozen dat zij haar re-integratie traject de komende tijd voortzet op een andere school; De Kleine Wereld in Kralingen. Zij blijft wel officieel een collega van Pluspunt en er zal regelmatig overleg plaatsvinden. Wij wensen Tineke veel werkplezier en succes toe de komende periode!


Spreekuur jeugdverpleegkundige CJG   16-12-2013

Stap binnen bij de jeugdverpleegkundige van het CJG!

Iedere maand was er op de school van uw kind een inloopspreekuur van de jeugdverpleegkundige M. Vellinga van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Gezien hier onvoldoende gebruik van gemaakt werd, is besloten om deze uren anders in te zetten. De spreekuren van komend schooljaar zullen vanuit de locatie op de Weegschaalhof 24 worden uitgevoerd. Hier zal de jeugdverpleegkundige van uw school wekelijks een inloopspreekuur houden. Tijdens dit spreekuur kunt u al uw vragen stellen, bijvoorbeeld over de gezondheid, opvoeding of verzorging van uw kind, maar ook over voeding, beweging, slapen, luisteren of (faal)angst. De jeugdverpleegkundige luistert naar u en denkt graag met u mee! Ook kinderen en leerkrachten zijn welkom op het inloopspreekuur.
Het inloopspreekuur is dinsdag van 8.30 uur tot 9.30 uur aan de Weegschaalhof 24. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken.
De jeugdverpleegkundige die aan de school verbonden is:
M. Vellinga
010 – 4444602
m.vellinga@cjgrijnmond.nl
Ga voor meer informatie over het CJG of voor opvoedinformatie naar www.cjgprinsalexander.nl


Brief Boor   13-12-2013

Nieuws vanuit het bestuur
Op 1 augustus zijn wij, Huub van Blijswijk en Didier Dohmen, begonnen als nieuwe leden van het college van bestuur van stichting BOOR. Momenteel bezoeken wij alle scholen van BOOR, waaronder ook de school van uw kind. Tijdens deze bezoeken hebben wij veel enthousiaste en betrokken medewerkers en ouders ontmoet. We zien goede en bijzondere ontwikkelingen op de scholen en zijn hier erg van onder de indruk.
 
Financieel gezien zijn het zware tijden in ons land en iedereen kan dat voelen. Met minder geld moeten we meer doen en dit geldt ook voor BOOR. Afgelopen periode hebben wij hard gewerkt aan ons BOOR Jaarplan 2014 Samenwerken aan onderwijskwaliteit. De financiële consequenties daarvan zijn in de begroting vastgelegd en deze ligt momenteel ter goedkeuring bij de gemeente. Wij blijven inzetten op het verbeteren van de kwaliteit van ons onderwijs. Onze scholen moeten de beste scholen worden. We hebben vertrouwen in die toekomst.
 
Door u regelmatig op deze manier te informeren, willen wij u op de hoogte houden van de ontwikkelingen binnen BOOR. Als u actief invloed wilt uitoefenen op het beleid van BOOR of de school, kunt u lid worden van de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad. Meer informatie daarover kunt u vinden op www.boorbestuur.nl/medezeggenschap. De komende periode is het versterken van de medezeggenschap van ouders, leerlingen en personeel één van onze prioriteiten.
 
Wij vinden het belangrijk om transparant te zijn over wat wij doen. Dit doen wij door het opstellen van jaarplannen, tussentijdse rapportages en jaarverslagen, maar ook door het verspreiden van ons magazine. Deze verantwoordingsstukken en het magazine kunt u vinden op www.boorbestuur.nl. Op de website vindt u ook algemene informatie en nieuwsberichten. Heeft u een vraag aan ons? Neem dan gerust contact met ons op via info@stichtingboor.nl.
 
Rest ons nog u en uw kind(eren) een gezond en leerzaam 2014 toe te wensen.
 
Huub van Blijswijk, voorzitter college van bestuur
Didier Dohmen, lid college van bestuur
 


Studiedag 18 november   28-11-2013

Maandag 18 november had het team een studiedag. ’s Ochtends stond Nieuwsbegrip op het programma. Nieuwsbegrip is onze nieuwe 'methode' begrijpend lezen. Vanaf groep 4 wordt er wekelijks een les Nieuwsbegrip aangeboden. De tekst gaat over een actualiteit uit het nieuws. De kinderen oefenen dan één of meer strategieën van begrijpend lezen zoals bv. samenvatten of vragen stellen. De les begint klassikaal. Daarna krijgen de kinderen een tekst die past bij hun leesniveau. Dit schooljaar zal Nieuwsbegrip nog 2 dagdelen op het programma staan tijdens een studiedag.
De middag stond in het teken van Profilering. Dit was een vervolg op een eerdere studiedag. Er zijn 7 inhoudelijke werkgroepen samengesteld die de komende maanden aan de slag gaan met de volgende onderwerpen: EXOVA, Nieuwsbegrip, Engels (Early Bird), maandafsluiting (talent), circuits door de gehele school (bv. rekenen, crea), sfeer en regels in de school en muziek. Via de site zullen wij u op de hoogte houden van de werkzaamheden van deze werkgroepen.
 


Van de directie   27-11-2013

N.a.v. het incident bij de kleuters enkele weken geleden vragen sommige ouders zich af wat de school gaat doen om herhaling te voorkomen.
Op dit moment zijn de deuren dicht en moeten bezoekers aanbellen om binnen te komen. Omdat wij niet vijf dagen per week iemand hebben die de deur kan openen, beraden wij ons nog op een oplossing op langere termijn.
In de MR is besproken hoe we omgaan met de vraag om een protocol. Er is afgesproken dat het incident, met de acties die er door school op dat moment en later genomen zijn, stapsgewijs wordt beschreven. Deze beschrijving zal dan dienen als leidraad. Dit ligt nu ter beoordeling bij de MR. Zodra dit is goedgekeurd berichten wij u daarover. Het stappenplan zal ter inzage op de school liggen voor wie het lezen wil.
 
Madeleine van Noordt Wieringa


Jaarverslag OR   25-11-2013

In de vergadering van 18 november jl. is het Jaarverslag 2012-2013 van de ouderraad vastgesteld. Als u hier klikt kunt u het Jaarverslag downloaden.


Even voorstellen   25-11-2013

Hallo allemaal,
 
mijn naam is Sander Laan. Met ingang van 7 januari 2014 kom ik als vakleerkracht gymnastiek werken op Pluspunt.
Ik ben 38 jaar, getrouwd en vader van 2 kinderen, Yara van 9 en Myka van 4. Sinds 2000 ben ik werkzaam als vakleerkracht gymnastiek op verschillende scholen. Vanaf 2002 tot op heden o.a. op basisschool de Stelberg, waar ik drie dagen werkzaam ben.
De afgelopen jaren heb ik kennis kunnen maken met de school omdat mijn gymzaal waar ik mijn lessen voor de Stelberg verzorg, grenst aan die van Pluspunt. Op deze manier is mij gevraagd om het team, 1dag in de week, te komen versterken.
Naast mijn werk als gymleerkracht doe ik zelf veel aan sport waaronder hardlopen. Naast het lopen van de marathon ben ik teamcaptain en loper van team 176 tijdens de RopaRun, waar we dit jaar al voor de 7e keer aan deelnemen.
Ik heb er zin in om deze nieuwe uitdaging aan te gaan. Tot ziens in het komende jaar!
 
Met vriendelijke groet,
Sander Laan
 


De schoolfoto's   15-11-2013

Vandaag zijn de machtigingen van de schoolfoto's aan de fotograaf gestuurd. Dat was een hele uitzoekerij, dat kunt u zich wel voorstellen.
De leerlingen die nog geen machtiging hebben meegenomen of de foto's nog niet hebben ingeleverd krijgen een schrijven van de fotograaf.
Als u dit wel hebt gedaan en u krijgt onverhoopt toch een briefje  dan bieden wij alvast onze excuses aan.
Als u dat meldt middels een mailtje naar ouderraad@obs-pluspunt.nl, regelen we dat verder.
 
de Ouderraad


Schoolpraat   14-11-2013

Vanaf vandaag heeft Pluspunt een app. De app heet SchoolPraat en is gratis te downloaden in de App Store of Google's Playstore. Via de app gaat school u met korte berichten op de hoogte houden van alles wat er in de school gebeurt. Ook is er praktische informatie te vinden over de school zoals een activiteitenkalender. De komende tijd zal de app steeds meer gevuld gaan worden.
De kinderen hebben vandaag een brief meegekregen met daarin nog meer informatie over de app.
 


Frank Vester   31-10-2013

Kinderen of ouders die het jammer vinden dat ze op de boekenmarkt geen boek van Frank Vester hebben gekocht kunnen dit alsnog doen.
Het gaat om 'Jabbe en het geheim van het Knokkelrijm' en 'Braniebrouwsels & Rijmelarij'. Het eerste boek is voor 10 euro te koop en het tweede boek voor 15 euro.
Als je interesse hebt in één van de boeken, of allebei, lever dan een enveloppe in met daarin je naam, de titel van het boek en het geld. De enveloppe kan ingeleverd worden bij juffrouw Hetty.
Frank Vester wil graag iets persoonlijks in het boek schrijven. Zet dit op papier en stop het ook in de enveloppe.
De uiterlijke datum voor het inleveren van de enveloope is: dinsdag 5 november!
 


De schoolfoto's   16-10-2013

De schoolfotograaf is weer geweest!
Er zijn mooie individuele en groepsfoto’s gemaakt en dit jaar waren er ook veel kinderen bij de broer/zus foto’s aanwezig. Gelukkig werkte de schoolfotograaf zeer effectief en met veel humor maakte hij de kinderen aan het lachen.
De foto’s zijn al zeer snel afgeleverd op school zodat iedereen deze nog voor de herfstvakantie in huis heeft. Dit jaar is gekozen voor een pakket foto’s. De kinderen hebben dit vandaag meegekregen. Als de verpakking van de foto’s geopend wordt, is het verplicht om het pakket te kopen.
Aan de ouders wordt gevraagd een machtiging tot betaling in te vullen en in de week na de herfstvakantie in te leveren zodat er gezorgd kan worden voor een snelle afhandeling.
De ouderraad wenst iedereen een fijne vakantie toe.
 
ouderraad@obs-pluspunt.nl


Even voorstellen   10-10-2013

Misschien heeft u ons al een keer gezien of uw kind over ons horen praten. Wij zijn Maritte en Samira. Wij zijn derdejaars PABO-studenten aan de Hogeschool Rotterdam. Wij zijn dit schooljaar aan de slag gegaan met het ‘Tutor-project’. Dit houdt in dat wij verschillende kinderen uit de groepen 3, 4 en 5 in kleine groepjes of individueel extra ondersteuning of uitdaging geven op het gebied van het rekenonderwijs. Elke dinsdag gaan wij met deze kinderen 20 minuten in een aparte ruimte aan het werk. Wij gebruiken daarbij werkbladen en ondersteunend spelmateriaal dat goed bij de leerdoelen past en vooral dichtbij de interesses van de kinderen ligt.
We hebben dit project zeer bewust gekozen en na een aantal schoolweken kunnen we zeggen dat het een hele goede keuze is geweest. We werken met veel plezier en enthousiasme!


Schooltijden   23-09-2013

Al eerder hebben wij u verteld dat wij graag om 08.30 uur willen starten met de lessen. De deur gaat om 08.15 uur open zodat om 08.30 uur alle kinderen in de klas kunnen zitten en de lessen kunnen beginnen. Dat is bij de tweede bel. Wij vragen ouders om dan de school te verlaten en niet in de gangen nog even na te praten.
De eindtijd is voor de kleutergrepen 14.30 uur en voor de andere groepen 14.45 uur. Dat is de tijd dat wij stoppen met de lessen. Het is dus niet zo dat de kinderen om 14.45 uur buiten staan! Hier is nog weleens verwarring over. Om 14.45 uur ruimen de kinderen op, pakken hun jas en tas en gaan, met de hele groep tegelijk, naar huis.


Wachtgroep   23-09-2013

Wist u dat wij op school een wachtgroep hebben?
Als u een kind heeft in groep 1-2 en een kind in een hogere groep, moet u een kwartier overbruggen. De kleuters zijn immers om 14.30 uur uit, terwijl de rest van de school tot 14.45 uur doorgaat. Voor € 1,- per dag kunt u gebruik maken van de wachtgroep. Wij vangen uw kind dan een kwartiertje op zodat u beide kinderen tegelijk op kunt halen. U kunt Hatice benaderen als u hier, structureel of incidenteel, gebruik van maken wil.


Voorstellen   19-09-2013

Beste ouders en leerkrachten,
 
Graag wil ik mij aan u voorstellen. Mijn naam is Marscha van der Elst. In juli ben ik afgestudeerd aan de Pabo.
Ik wilde graag nog verder leren en meer te weten komen over het leren en gedrag van kinderen. Vandaar dat ik op dit moment de Master SEN opleiding doe bij het Seminarium voor Orthopedagogiek. SEN staat voor Special Educational Needs.
Ik ga stage lopen op Pluspunt en zult u mij aan het werk zien op school. Ik ga verschillende opdrachten uitvoeren en een onderzoek doen. Waar dit over zal gaan is op dit moment nog niet bekend. Bij de opdrachten kan het soms zijn dat er foto’s of filmpjes gemaakt worden. Deze foto’s en filmpjes zullen alleen gebruikt worden binnen mijn opleiding en om mij te beoordelen. Verder zal ik regelmatig in verschillende groepen komen observeren en wellicht met een aantal kinderen aan het werk gaan.
Op de woensdag en donderdag ben ik aanwezig op Pluspunt. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u mij altijd aanspreken.
 
Met vriendelijke groet,
 
Marscha van der Elst


Van de directie   16-09-2013

Afgelopen schooljaar heeft de bovenbouw een brief meegekregen over één van onze groepen waar iets gaande was. Deze brief wekte bij veel ouders meer vragen op dan uitleg, waarvoor mijn excuus. Ik leg het daarom graag nog even aan u uit.
Het ging om een zogenaamd bodyguardspel, waarbij leerlingen elkaar geld gaven in ruil voor bescherming. Omdat wij wilden laten zien dat dit echt spelletjes zijn die wij niet accepteren hebben wij dit serieus opgepakt. Met hulp van externe deskundigen is er een plan opgesteld om de kinderen te laten inzien dat dit te ver gaat. Andere kinderen wilden wij hun gevoel van veiligheid weer teruggeven.
Op dit moment zijn wij erg tevreden over de resultaten hiervan. Er heerst weer rust in de groep. In oktober volgen nog twee ouder-kind avonden voor beide groepen 6, georganiseerd door de oprichter van de Kanjertraining. Kinderen krijgen van hem een les kanjertraining waarbij ook ouders worden betrokken. Wij hopen op een 100% opkomst; niet alleen omdat het erg belangrijk is, maar ook omdat het een fantastische en leerzame avond gaat worden! De ouders van de beide groepen 6 ontvangen hiervoor binnenkort een uitnodiging.
 
Vriendelijke groeten,
Madeleine van Noordt Wieringa


Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds   09-09-2013

Het Jeugdsportfonds Rotterdam vormt de oplossing voor kinderen die vanwege een krappe financiële situatie niet kunnen sporten bij een vereniging.
Kinderen van 4 tot en met 17 jaar van ouders die maximaal 120% van het minimuminkomen (€ 1469,40 per maand) verdienen, komen in aanmerking voor het fonds.
Wanneer een aanvraag wordt goedgekeurd vergoedt het Jeugdsportfonds de contributie bij een sportvereniging tot € 225. In tegenstelling tot de meeste andere lokale Jeugdsportfondsen wordt in Rotterdam geen vergoeding voor kleding (meer) uitgekeerd. Het Jeugdsportfonds Rotterdam wil hiermee bereiken dat zoveel mogelijk Rotterdamse kinderen gebruik kunnen maken van het Jeugdsportfonds.
Er is ook een Jeugdcultuurfonds voor kinderen die bv. naar een muziekvereniging willen.
Voor meer informatie ga naar: www.jeugdsportfonds.nl of www.jeugdcultuurfonds.nl
Voor vragen of een aanvraag kunt u terecht bij de schoolmaatschappelijk werker Lisanne den Hoed. Zij is op maandag op school aanwezig. U kunt haar ook mailen: ldenhoed@mda.nl


Onderzoek schoolregels   09-09-2013

Beste ouders en leerkrachten,
 
Mijn naam is Annelies Steffens en ik studeer Pedagogiek aan de Hogeschool in Rotterdam. Over een half jaar hoop ik afgestudeerd HBO-Pedagoog te zijn. Voor het zover is moet ik nog een afstudeeronderzoek doen en daar ben ik op dit moment mee bezig.
Ik loop inmiddels al een half jaar rond op Pluspunt en vind het nu hoog tijd om mijzelf aan iedereen voor te stellen en te vertellen wat ik aan het doen ben. Het onderzoek waar ik mee bezig ben gaat over de omgang met de schoolregels. Ik ga kijken naar hoe consequent er met de schoolregels wordt omgegaan en wat het effect hiervan is op de leerlingen. In het half jaar voor de zomervakantie heb ik het voorbereidend werk voor mijn onderzoek gedaan. Ik heb een onderzoeksplan gemaakt waarin staat hoe ik het onderzoek uit ga voeren. In het komende half jaar ga ik het onderzoek uitvoeren. Ik ga hier onder andere een literatuurstudie voor doen en interviews en enquêtes afnemen. Deze interviews en enquêtes wil ik met de ouders, kinderen, leraren en de externen van Pluspunt afnemen. Binnenkort  zult u dan ook de vraag krijgen om een enquête in te vullen of ik zal u vragen of u mee wilt doen aan een interview. Daarnaast zal ik in sommige klassen willen observeren. Hierover zal ik later met de leraren overleggen.
 
Ik hoop dat het zo voldoende duidelijk is geworden wat ik doe en wat ik de komende tijd van plan ben te gaan doen. Als er nog vragen zijn, kunt u mij altijd aanspreken. Op de dinsdagen ben ik sowieso aanwezig op Pluspunt. Ook kunt u mailen naar: anneliessteffens@gmail.com
 
Met vriendelijke groet,
 
Annelies Steffens


Pluspunt lanceert Het Plusplein   06-09-2013

Vanaf dit schooljaar is er tegenover het kantoor van de administratie 'Het Plusplein' bord te vinden. Op dit bord kunnen ouders en leerlingen advertenties hangen om spullen die over zijn en niet meer gebruikt worden aan te bieden (delen of ruilen) of advertenties hangen waarin wordt aangegeven dat ze naar iets op zoek zijn (zoeken).
Kaartjes voor de advertenties liggen bij de administratie en kunnen aan juf Chantal gevraagd worden.
Dus heb je die ene fiets die net te klein is voor je kind, of zoek je net die fiets die wat groter is dan kun je terecht op Het Plusplein. Maar ook met of voor speelgoed, boeken en bv. schaatsen. Of je hebt een nestje kittens waar een goed adres voor gezocht wordt. Alles kan via Het Plusplein.
Het is niet de bedoeling dat er commerciële advertenties op het bord worden gehangen. Het Plusplein is voor ouders en kinderen. Commerciële advertenties kunnen op het bord in het halletje bij de voordeur.


Ingezonden brief   05-09-2013

Geachte ouder/verzorger,
 
 
De bibliotheken van de vier grote steden organiseren een ouderavond met als thema: de mooie en minder mooie kanten van sociale media, op dinsdag 1 oktober.
 
Zoals u wellicht weet kan het pesten via social media op internet een negatieve impact hebben op kinderen. Maar het gebruik van social media heeft ook een positieve kanten. Op deze interactieve avond zal het vooral gaan over omgangsvormen op internet, wat doe je wel en wat doe je niet. Aan de hand van beeldfragmenten, beschikbaar gesteld door het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, geven een aantal deskundigen antwoord op uw vragen. Zij adviseren u hoe u uw kind kunt begeleiden in het op een respectvolle en veilige manier met elkaar omgaan op het internet.
 
Programma:
19:45   Inloop en koffie
20:00   Welkom door presentator Paul Cornelissen
20:05   Introductie sociale media door Judith Pietersma (specialist educatie Bibliotheek
           Rotterdam)
20:15   Discussie met deskundigen aan de hand van beeldfragmenten
De deskundigen zijn Remco Pijpers (directeur Mijn kind online), een vertegenwoordiger van Pestweb en Loran Sevenhuijsen (wijkagent, gespecialiseerd in sociale media)
21:15   Afsluiting
 
 
  • Plaats: Bibliotheektheater Centrale Bibliotheek, Hoogstraat 110 Rotterdam
  • Datum: dinsdag 1 oktober
  • Toegang: gratis, reserveren noodzakelijk, via mail bij John Valk:  j.valk@bibliotheek.rotterdam.nl
 
Hierbij nodigen wij u van harte uit voor deze ouderavond.Stepjes   03-09-2013

Vanaf woensdag 4 september is het niet meer toegestaan om stepjes mee naar school te nemen. Dit heeft te maken met de veiligheid op het plein tijdens de pauze en de vele stepjes die in de gangen staan.


Ingezonden brief   29-08-2013

Geachte meneer, mevrouw,
 
Ouders/opvoeders spelen een grote rol in de ontwikkeling van hun kinderen. In deze tijd waar heel veel erg snel verandert, is het belangrijk dat je als ouder/opvoeder weet wat er zich afspeelt in de wereld van je kind. Alsare heeft daarom een aantal workshops ontwikkeld die de ouders/opvoeders daarbij ondersteunen. Scholen  kunnen één of meerdere workshops aan de ouders van hun leerlingen aanbieden. De deelgemeente heeft in totaal 5 bijeenkomsten voor ouders met kinderen in groep 7 en/of 8 gesubsidieerd. Wij bieden u de gelegenheid hiervoor in te schrijven. U kunt opteren voor één of meerdere workshops. We werken volgens het principe: ‘Wie eerst komt, het eerst maalt’.
 
Onderwerpen workshops:
- Nederlands onderwijssysteem     
- Help mijn kind gaat naar het VO. Wat nu?       
- Omgaan met leuke en lastige pubers       
- De rol van ouders bij de studiekeuze en visie op de toekomst      
- Pubers en een beperkt budget hebben
- Mijn kind en zijn/haar vrienden      
- Bewegen en gezonde voeding       
- Huiswerkbegeleiding Praktische organisatie         
 
Een workshop duurt maximaal 2 uur. De uitwerking van het thema wordt in overleg met de school gedaan. De groepsgrootte is 12 – 20 deelnemers en de workshop kan zowel overdag als ’s avonds worden uitgevoerd. Voor vragen kunt u contact opnemen met ondergetekende. 
Aanmelden voor een workshop gaat via school. U kunt dit zowel telefonisch doen of via info@obs-pluspunt.nl
Vermeld duidelijk u naam, de naam van uw kind(eren) en of u voorkeur heeft voor overdag of 's avonds.

 
Met vriendelijke groeten,
 
Cora van de Koppel
Accountmanager onderwijs
Alsare ontwikkeling en advies
Brabantsestraat 16-22
83074 RS Rotterdam
 
telefoon: (010) 432 49 11
mobiel: (06) 21 94 11 26
www.alsare.nl


Antwoord BOOR   11-07-2013

Goed nieuws: de toiletten op school worden komende zomervakantie voorzien van nieuwe, frisse vloeren. Woensdag 2 juli is iemand van BOOR komen kijken en ruiken en het werd hem snel duidelijk: deze vloeren moeten vervangen worden.
BOOR laat weten hier geld voor beschikbaar te stellen. Dit kunt u ook lezen in de brief van BOOR aan alle ouders van Pluspunt. Deze brief is een reactie op de brief die velen van u hebben ondertekend.
Als u hier op de blauwe woorden klikt kunt u de brief en de bijlage downloaden.


Brief BOOR   26-06-2013

Onderstaande brief willen ouders van leerlingen van obs Pluspunt deze week aan Stichting Boor sturen. Het is een reactie op de brief van Boor aan de ouders.
Bent u het eens met de inhoud en wilt u de school ook ondersteunen in haar onvrede richting Boor?
Onderteken dan de handtekeningenlijst!
Wij staan deze week met de lijst 's ochtends tussen 8.15 en 8.45 uur op de gang bij de ingang van de school.

 
AANGETEKEND
Stichting Boor
Het bestuur
Prins Hendrikkade 14
3071 KB  ROTTERDAM

Rotterdam, 25 juni 2013

Onderwerp: reactie op uw brief van 12 juni 2013 en verzoek om onderhoudsbudget

Geacht bestuur van Boor,
 
Uw brief 'bezuinigingsmaatregelen' is niet goed gevallen bij veel ouders van OBS Pluspunt. Deze brief wordt ondertekend door een handtekeningenlijst van deze ouders. U vindt in deze brief een aantal opmerkingen en een aantal vragen, waarop u waarschijnlijk spoedig een antwoord kunt geven.

Wij hebben er moeite mee dat gemeld wordt dat slechts een ‘klein’ deel van het geld door fraude is verdwenen. Het grootste deel van het geld is door slechte bedrijfsvoering verdwenen.

De directie van OBS Pluspunt heeft haar begroting de laatste jaren met de grootste moeite kunnen maken en verantwoorden richting personeel en ouders, omdat Boor steeds te laat financiële cijfers aanleverde. De scholen moeten op tijd een betrouwbare begroting krijgen. Wat wordt hieraan gedaan?

Kunt u aangeven wat Stichting Boor concreet voor de openbare scholen doet? Uw website geeft niet veel duidelijkheid.

We betreuren de maatregelen die het schoolpersoneel treffen, en we vragen ons af wie u bedoelt met ‘structurele personeelskosten’, de organisatie Boor of de leerkrachten?
N.a.v. uw brief vragen we ons af of er niet op andere manieren bezuinigd moet worden, dus niet op leerkrachten? Wordt intern bij Boor gekeken naar de overhead? We zullen het met elkaar eens zijn dat onderwijsgeld ten gunste van de kinderen in het openbaar onderwijs in Rotterdam gebruikt moet worden.

Wij menen dat OBS Pluspunt geen kleine klassen heeft. De grootte van de klassen is gerelateerd aan het aantal kinderen met ‘rugzakjes’. We merken nu dat leerkrachten weg moeten en dat klassen samengevoegd en te groot worden. Dit zal uiteindelijk kunnen leiden tot slechtere omstandigheden en prestaties. Wat zijn volgens Boor kleine en grote klassen in relatie tot het aantal kinderen met ‘rugzakjes’?

In uw brief staat dat een groot deel van het geld is besteed aan huisvesting. Tot nu toe kon OBS Pluspunt geen aanspraak maken op onderhoudsbudget, maar heeft dit wel nodig. Als een school 20 jaar bestaat, is het aan de beurt voor groot onderhoud en nieuw meubilair. Bij ons viel dit vorig jaar samen met de bezuinigingen en was het geld voor onderhoud ‘verdampt’. OBS Pluspunt bestaat nu 20 jaar en is zeer toe aan een onderhoudsbeurt op het gebied van verf, (toilet)vloeren, meubilair en een nieuwe cv ketel.
De toiletvloeren moeten vervangen worden. Deze zijn onhygiënisch en het stinkt vreselijk in de gangen. Kinderen, leerkrachten en ouders ervaren enorme last van de stank, die tot de klaslokalen doordringt. Wat weer zorgt voor slechtere omstandigheden voor de kinderen. Naast de toiletvloeren vragen we ook aandacht voor de cv ketel en meubilair.
De school heeft nu duidelijk geld nodig voor bovengenoemd onderhoud.

Onlangs hebben we een officiële klacht over de toiletvloeren bij de directie van OBS Pluspunt neergelegd. Wij vertrouwen erop dat Stichting Boor, naar aanleiding van dit verzoek, hiervoor budget toekent. Hygiëne en veiligheid is - daar zult u het mee eens zijn - zeer belangrijk voor de kinderen en leerkrachten.

We verwachten binnen 2 weken antwoorden op onze vragen te ontvangen.
Daarnaast zien we een positief antwoord m.b.t. het beschikbaar stellen van voldoende gelden voor OBS Pluspunt ruim vóór de zomervakantie begint – uiterlijk in de week van 8 juli - tegemoet.

Als u meer informatie wilt kunt u contact opnemen.

Met vriendelijke groet,
 
de ouders van kinderen op OBS Pluspunt
bijlage: handtekeningenlijst

contactpersoon: Lucy Zwinkels
lucyzwinkels@hotmail.com
 
 
cc. Madeleine van Noordt Wieringa, directeur OBS Pluspunt
 


Bezoek Rijksmuseum   07-06-2013

De groepen 6, 7, 8 en Leonardo gaan volgende week naar het Rijksmuseum in Amsterdam.
Op maandag gaan de groepen 6 samen met Leonardo, op dinsdag de groepen 7 en op woensdag de groepen 8. 
De kinderen worden om ongeveer 09.00 uur met een bus opgehaald bij school en ze zijn tussen 13.00 en 13.30 uur weer terug bij school. Dit betekent dat de leerlingen van de groepen 8 woensdag later uit zijn!


Pluspunt in de media   30-05-2013

Woensdag 22 mei jl. heeft Frans Schouwenburg, strategisch adviseur bij Kennisnet, een bezoek gebracht aan Pluspunt. Over dit bezoek heeft hij een verslag geschreven dat op Kennisnet is gepubliceerd.
Via onderstaande link komt u bij dit verslag:
http://speciaalonderwijs.wordpress.com/2013/05/24/personaliseren-in-de-praktijk/
 


4 mei   07-05-2013

Tijdens de herdenkingsbijeenkomst op 4 mei mochten 2 leerlingen van Pluspunt hun gedicht voorlezen. Ze hadden meegedaan aan een gedichtenwedstrijd. De winnaars waren Andu en Noa Jessie. Zij hebben het geweldig goed gedaan. Hieronder kunt u beide gedichten lezen.
 

Gedicht van Noa Jessie:

We moesten opeens een ster dragen
Zonder erover na te denken
We mochten niet naar de dierentuin
Niet meer zwemmen
En dat was niet fijn
 
Alles was anders…
Mijn vriendin was allang weggevoerd
 
Het oude centrum is afgebrand
En dat was heel wat anders dan
 
Mijn vriendin zie ik nooit meer terug
 
Een paar jaar later werden ze herdacht
Het was nooit meer hoe het was.

Gedicht van Andu:

Ze wilden je verjagen
Maar je hebt je niet misdragen
Je wist niet wat er aan de hand was
Ze namen je mee
Je had geen idee…
 
Je moest in de trein
Je was gepakt op andere mensen
Je werd gebracht naar een concentratiekamp
Je werd gedood in een weiland of gaskamer
 
Je had geen goed leven
En nu ben je helaas verdwenen….
 

 Van de MR   06-05-2013

Bij Actueel, Algemeen staat een nieuw verslag van de laatste vergadering van de medezeggenschapsraad van Pluspunt.

 De koningsspelen   26-04-2013

De Koningsspelen op Pluspunt zijn begonnen. Het team was er klaar voor en de kinderen spelen hun eerste spelletjes.
 

 Vakanties 2013-2014   10-04-2013

Vakantieregeling FOKOR
 
  begint eindigt
Herfstvakantie Zaterdag 19-10-2013 Zondag 27-10-2013
Kerstvakantie Zaterdag 21-12-2013 Zondag 05-01-2013
Voorjaarsvakantie Zaterdag 15-02-2014 Zondag 23-02-2014
Paasvakantie Vrijdag 18-04-2014 Maandag 21-04-2014
Meivakantie Zaterdag 26-04-2014 Zondag 11-05-2014
Hemelvaart Donderdag 29-05-14  
Pinkstervakantie Zaterdag 07-06-2014 Maandag 09-06-2014
Zomervakantie Zaterdag 19-07-2014 Zondag 31-08-2014
 
Dit zijn de stedelijk vastgestelde vakanties. De overige vrije dagen moeten nog afgesproken worden. Zodra we meer weten zal dit op de site vermeld worden.

 Vrijdag 22 februari   16-02-2013

Let op!
Vrijdag 22 februari is gewoon een schooldag.
De voorjaarsvakantie is van maandag 25 februari t/m vrijdag 1 maart.

 Hart van Nederland   05-02-2013

SBS 6 heeft vanmorgen opnames gemaakt in de groepen 8 voor een reportage over de afname van de Cito Eindtoets. De reportage met daarin intervieuws van een aantal leerlingen en een leerkracht van onze school is vanavond om 19.00 uur te zien in Hart van Nederland.

 Minerva groepen 3, 4 en 5   24-01-2013

Bij Actueel, Middenbouw is een artikel geplaatst over de Minerva groep voor de groepen 3, 4 en 5.

 TOP school   17-01-2013

Afgelopen dinsdag heeft onze school het TOP certificaat ontvangen en sinds vandaag hangt dit certificaat in de gang. In verschillende media is er aandacht besteed aan het feit dat Pluspunt de 9e TOP school in Nederland is en de eerste in Rotterdam. Hieronder vindt u een aantal links om daar meer over te lezen:

http://www.nationaleonderwijsgids.nl/docenten/nieuws/15227-rotterdamse-pluspunt-nu-een-top-school.html#.UPe22sWOOSQ.twitter

http://www.deweekkrant.nl/artikel/2013/januari/14/pluspunt_eerste_topschool_in_rotterdam
 
http://www.vosabb.nl/werkgevers-in-onderwijs/actueel/nieuws/item/artikel/pluspunt-in-rotterdam-krijgt-top-certificaat/
 

 Foto's   11-12-2012

Bij Actueel, Foto's zijn in de fotoalbums van alle groepen foto's geplaatst van Sinterklaas.

 Pluspunt TOP-school!   16-11-2012

Besturenorganisatie VOS/ABB is in Nederland op zoek naar TOP-scholen met de E-factor. TOP staat voor Talentvol Openbaar Praktijkvoorbeeld en de E voor Excellent. Op dit moment zijn er 8 Topscholen in Nederland.
Wij zijn er trots op dat Pluspunt als Topschool nummer 9 is aangemerkt en tevens de eerste Topschool van Rotterdam! De jury was behoorlijk onder de indruk over het passend onderwijs voor alle leerlingen op Pluspunt. Binnenkort krijgen wij het certificaat overhandigd. Als de datum waarop dit plaats vindt bekend is kunt u dit natuurlijk meteen op onze website lezen.

 Extra fotoalbum   27-09-2012

Bij Actueel, Foto's is een extra fotoalbum geplaatst met daarin foto's van de schoolreis naar de Efteling. De meeste van deze foto's zijn gemaakt door ouders, waarvoor dank.
Bent u als begeleider meegeweest naar de Efteling en heeft u ook foto's gemaakt dan kunt u deze naar de redactie van de website mailen: redactie@obs-pluspunt.nl
Deze foto's zullen dan aan het album worden toegevoegd.

 Minerva   12-09-2012

Bij Actueel, Algemeen is een artikel geplaatst over de verrijkingsgroepen op Pluspunt. In het artikel kunt u o.a. lezen welke toelatingscriteria er zijn en hoe er in de verrijkingsgroepen wordt gewerkt.

 Lekker lezen 2   04-09-2012

Vanaf maandag 3 september hebben wij naast het stillezen ook andere leesvormen geïntroduceerd. Zo is er gestart met tutor lezen, duo lezen en Ralfi light.
De groepen 4 zijn gestart met het duo lezen; 2 leerlingen van ongeveer hetzelfde leesniveau lezen samen hardop uit hetzelfde boek. Kinderen uit de groepen 4 die iets meer leesondersteuning nodig hebben zijn gaan tutor lezen. Zij hebben een tutor uit groep 8 die samen met de leerling leest. De intern begeleiders ondersteunen de tutors.
Daarnaast zijn we voor de bovenbouwgroepen gestart met ralfi light voor de kinderen die meer leesondersteuning nodig hebben. Hier zijn vier groepen van gemaakt, deze groepen hebben begeleiding van de vakleerkrachten, assistenten en intern begeleiders.  
 

 LEKKER LEZEN   01-09-2012

Misschien heeft u het al gehoord van uw kind of  het ’s morgens gezien bij het wegbrengen van uw kind. Sinds maandag 27 augustus zijn we met de groepen 4 t/m 8 schoolbreed gaan lezen van 08.30-09.00 uur. We proberen de kinderen zoveel mogelijk te laten stillezen in hun zelf gekozen boek, een boek dat ze leuk vinden.
Stillezen verbetert het vloeiend lezen en vergroot de kennis van de wereld, de woordenschat en het leesbegrip. Het is effectiever, efficiënter en motiveert meer dan hardop lezen. Het is bovendien effectiever dan het lezen van losse woorden doordat woorden in een context makkelijker begrepen worden dan wanneer ze alleen staan. Het lezen van tekst is daardoor gemakkelijker dan het lezen van losse woorden. Het doorlezen in een boek is nog weer effectiever dan het lezen van losse teksten. In een boek komen vaak dezelfde woorden voor in licht wisselende contexten, waardoor automatisering kansrijker is.
Stillezen is efficiënter dan hardop lezen doordat het gemiddeld dertig procent sneller gaat. Kinderen komen alleen tot veel stillezen wanneer ze daar leesplezier aan beleven.
 

 Pluspunt 20 jaar!   06-06-2012

Zoals u waarschijnlijk weet staat er komend schooljaar een Lustrumfeest op het programma. Pluspunt bestaat dan 20 jaar en dit gaan we vieren.
Om de Lustrumweek mogelijk te maken is er dit jaar een kaartenactie georganiseerd. Alle kinderen hebben hun eigen kaarten ontworpen en binnenkort krijgen ze de kaarten mee zodat ze die kunnen verkopen. Een deel van de opbrengst zal naar een goed doel gaan en een deel is voor de school.
Een andere actie die komend schooljaar zal plaatsvinden is de sponsorloop. Hierover krijgt u in het nieuwe schooljaar meer informatie.
We zoeken voor het Lustrum nog hulpouders. Als u zich nog niet heeft opgegeven en toch graag wilt helpen kunt u zich nog opgeven bij de leerkracht van uw kind of bij Chantal Gabreels: administratie@obs-pluspunt.nl


Bezoek Rotterdams fotomuseum   01-06-2012

Aanstaande maandag 4 juni gaan de groepen 8c en 6a naar het Nederlands fotomuseum. Wij gaan hier met het openbaar vervoer naar toe.
Dit betekent dat ieder kind een eigen OV- chipkaart mee dient te nemen, die uiteraard met voldoende saldo is opgeladen. We vertrekken pas weer om 14.00 uur vanuit het museum richting school. Het is mogelijk dat uw kind maandag iets later dan normaal terug op school is. Houdt u hier a.u.b. rekening mee.

Wij verzoeken u om maandag 4 juni uw kind een OV- chipkaart mee te geven naar school. Zonder deze kaart is het helaas niet mogelijk om deel te nemen aan het museumbezoek.
 
Hartelijk dank voor uw medewerking.
 Classroom portraits   30-05-2012

Van 2 juni tot 2 september is in het Nederlands Fotomuseum de tentoonstelling The Future is Ours - Classroom portraits 2004 - 2012 van Julian Germain te zien. Deze Britse fotograaf heeft ook twee foto's op Pluspunt gemaakt; van een groep 6 en een groep 8.
In de gang bij de ingang van het hoofdgebouw hangt gedurende 3 maanden een foto van Julian German met daarnaast informatie over de tentoonstelling.
Op woensdag is het Nederlands Fotomuseum gratis te bezoeken.
Voor meer informatie: www.nederlandsfotomuseum.nl


Schoolvakanties 2012 - 2013   27-04-2012

Fokor heeft de schoolvakanties voor het nieuwe schooljaar vastgesteld. Op www.fokor.nl kunt u bij Beleid, Overig, Vakantieregeling 2012-2013 informatie vinden over de vakanties. Film passend onderwijs Pluspunt   04-04-2012

Enkele weken geleden zijn er op Pluspunt filmopnamen gemaakt. De film gaat over het passende onderwijs op onze school. Via onderstaande link kunt u de film bekijken:
http://www.passendonderwijs.nl/praktijkvoorbeeld/obs-pluspunt/


Foto's bezoek minister   06-03-2012

Er is bij Foto's een nieuw album geplaatst met foto's van het bezoek van de minister van onderwijs aan onze school.


Ingezonden brief   05-03-2012

Beste ouders en/of verzorgers,
 
Graag informeren wij u over de vaccinatiedagen die het Centrum voor Jeugd en Gezin Rijnmond organiseert.
Ook dit jaar verzorgt het CJG Rijnmond alle vaccinaties uit het rijksvaccinatieprogramma. Dat betekent dat veel kinderen van 9 (jongens en meisjes) of 12 jaar (meisjes) in maart en april weer een prik krijgen. U ontvangt hierover een brief. Bij het programma hoort ook de vaccinatie tegen baarmoederhalskanker (HPV) en de vaccinatie tegen difterie, tetanus, polio en bof, mazelen en rode hond (DTP/BMR). 
 
HPV-vaccinatie
Deze vaccinatie bestaat uit drie prikken. Voor een zo goed mogelijke bescherming is het belangrijk dat meisjes alle drie de prikken halen. De vaccinatiedagen starten met een eerste prik in de maand maart. Alle meisjes geboren in 1999 worden hiervoor uitgenodigd en meisjes die vorig jaar prikken hebben gehad en nog 1 of 2 vervolgprikken nodig hebben. Direct na de vaccinatie krijgt men indien nodig een uitnodiging mee voor een vervolgprik in april. In het najaar van 2012 ontvangen de meisjes via de post nog een uitnodiging voor de laatste prik.
 
DTP/BMR-vaccinatie
Tijdens de eerste ronde in maart, ontvangen kinderen naast de vaccinatie tegen HPV ook een vaccinatie tegen DTP/BMR. Bij deze ronde wordt er alleen nog in Ahoy geprikt voor kinderen uit Rotterdam-Noord.
 
Afwezigheid van school
Het CJG Rijnmond prikt op dertien verschillende locaties in de regio. Omdat de vaccinaties door de week en overdag worden gegeven, is het mogelijk dat leerlingen afwezig zijn van school.

De prikken zijn voor alle kinderen gratis. De regering betaalt deze vaccinaties, omdat ze graag wil dat iedereen gezond blijft. Informatie over waar en wanneer het CJG Rijnmond vaccineert vindt u op onze website: www.cjgrijnmond.nl of op www.kinderprik.nl

Met vriendelijke groet,
 
Het vaccinatieteam


Minister van Bijsterveldt bezoekt Pluspunt   16-02-2012

Donderdag 16 februari bracht de minister van onderwijs, Marja van Bijsterveldt, een bezoek aan Pluspunt. Zij had gehoord dat er op onze school al heel lang passend onderwijs gegeven wordt en wilde graag zelf zien hoe wij dat vorm geven. Eerst werd haar uitgelegd hoe onze school werkt en wat voor kinderen wij binnen de school hebben. Vervolgens kreeg zij een rondleiding en kon zij zien hoe het passende onderwijs er in de praktijk uitziet. Bij veel klassen bleef ze even praten met de leerkracht of met de kinderen. Zij gaf aan onder de indruk te zijn van onze organisatie. In de nabije toekomst zal er ook een film worden gemaakt van onze school in het kader van passend onderwijs.


Nieuwe foto's   21-12-2011

Bij Actueel, Foto's zijn twee nieuwe fotoalbums geplaats. Eén met foto's van het kerstdiner en één met foto's van Zappsport The Battle.


Exova   11-10-2011

Dinsdagavond 4 oktober was er een ouderavond over de achtergronden en de invoering in de groepen 3 en 4 van Exova (Excellent onderwijs voor allen). Tijdens deze avond is er aandacht besteed aan De Rekentuin, MATH en ‘Leren leren’.
Bij Actueel, Algemeen kunt u meer lezen over Exova.


Nieuw fotoalbum   06-10-2011

Bij Actueel, Foto's is een nieuw fotoalbum geplaatst met daarin 99 foto's van de Grote Bassischolensportdag 2011.


Op tijd beginnen   02-10-2011

Beste ouders,
 
De leerkrachten willen ’s ochtends graag op tijd met hun lessen beginnen. Om 08.25 uur gaat de eerste bel en dan is het de bedoeling dat de kinderen de klas ingaan en gaan zitten. De tweede bel gaat om 08.30 uur en dat is de tijd dat de deur dichtgaat en de lessen starten. De afgelopen weken komen er helaas regelmatig kinderen net iets te laat op school waardoor het om 08.30 uur nog onrustig is in de gangen. Vanaf maandag 3 oktober verwachten we dat alle kinderen op tijd op school zijn.


Techniek Torens   01-09-2011

Misschien heeft u ze al zien staan op de gang, de Techniek Torens. Deze torens bieden technieklessen voor de groepen 1 t/m 8. Er is een onderbouw-,  middenbouw- en een bovenbouwtoren.
De Techniek Torens zijn een aanvulling op onze natuur en techniek methode. In deze methode, Wijzer door Natuur &Techniek, ligt de nadruk vooral op de theorie. Bij de torens ligt de nadruk veel meer op de praktijk. Onderwerpen die behandeld worden in de lessen van de Techniek Torens zijn bijvoorbeeld elektrotechniek, constructie en productie.
Vanaf maandag 5 september gaan alle groepen gebruik maken van de torens.
Wilt u meer informatie over de Techniek Torens? Kijk dan op: www.techniektorens.nl


Trotse winnaar   30-08-2011

Glenn uit groep 8c heeft afgelopen weekend de Cappie Award 2011 gewonnen en is nu een jaar lang kinderambassadeur van het NSGK. Wij feliciteren Glenn met het behalen van deze Award!
Bij Algemeen kunt u een interview lezen met deze trotse winnaar.


Belangrijke mededeling!   29-06-2011

Donderdag 30 juni is de laatste schooldag voor alle kinderen van Pluspunt.
De kinderen zijn vanaf 12.15 uur vrij.
Het nieuwe schooljaar begint op maandag 15 augustus.

We wensen iedereen een fijne vakantie!


Afscheid meester Bert   16-05-2011

Op vrijdag 13 mei was het officiële afscheidsfeest van meester Bert. De kinderen van alle groepen hadden een optreden voorbereid. Meester Bert en zijn vrouw werden verrast met verschillende liedjes, een modeshow, een toneelstuk en een quiz. Ook had iedere groep een cadeau gemaakt voor meester Bert.
Meester Bert en zijn vrouw hebben genoten van alle optredens.


Vakanties 2011-2012   16-03-2011

Beste ouders,
 
Hierbij het overzicht van de door FOKOR stedelijk vastgestelde vakanties voor het schooljaar 2011-2012:
 
Herfst vakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Pasen
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie
15-10-2011 t/m 23-10-2011
24-12-2011 t/m 08-01-2012
25-02-2012 t/m 04-03-2012
06-04-2012 t/m 09-04-2012
28-04-2012 t/m 13-05-2012
17-05-2012 t/m 20-05-2012
26-05-2012 t/m 28-05-2012
07-07-2012 t/m 19-08-2012
 
Pluspunt neemt deze vakanties als uitgangspunt voor het vakantie- en vrije dagen rooster voor het komend schooljaar. Zodra de verdere invulling hiervan bekend is, zal deze op onze site geplaatst worden.


Laatste werkdag Bert Hoogwerf   24-02-2011

Vandaag, donderdag 24 februari 2011, was de laatste officiële werkdag van Bert Hoogwerf als directeur van onze school. Alle medewerkers van Pluspunt zullen hem missen en wensen hem veel succes met zijn nieuwe baan.
Bij Actueel, Algemeen kunt u een afscheidswoord van Bert lezen.

We wensen iedereen een prettige voorjaarsvakantie.


Bezoek wethouder onderwijs   18-02-2011

Na het bezoek van Boris van der Ham op 17 januari, werd onze school op dinsdag 15 februari bezocht door de wethouder van onderwijs, Hugo de Jonge. Ook met de wethouder hebben wij een goed gesprek gehad over passend onderwijs en onze zorgen aangaande de bezuinigingen hierop. De wethouder was onder de indruk van de vele mogelijkheden die Pluspunt biedt aan de kinderen. Dit werd nog eens versterkt toen hij tijdens een rondleiding door de school verschillende groepen bezocht. Passend onderwijs is op papier al een mooi verhaal, maar je krijgt pas een echt goed beeld als je ziet hoe het werkt in de praktijk.
 
Onderstaande foto’s zijn gemaakt door Cees Schutt van De Havenloods.


Bericht voor alle ouders   22-01-2011

Na 19 jaar Pluspunt, waar ik met hart en ziel gewerkt heb, ga ik de school die ik opgestart heb verlaten.
Vanaf 1 maart aanstaande ga ik als meerscholen-directeur (ad interim) leiding geven aan een grote basisschool en een school voor speciaal basisonderwijs in Rotterdam zuid (‘op zuid’, zoals Rotterdammers zeggen).
Madeleine en Dik zullen als directiekoppel verder gaan, Madeleine zal de eindverantwoordelijke zijn.
 
Bert Hoogwerf


Boris van der Ham   18-01-2011

Maandag 17 januari heeft Boris van der Ham, Tweede Kamerlid voor D66, onze school bezocht om te zien hoe het passend onderwijs op Pluspunt is vormgegeven. Hij was behoorlijk onder de indruk van de mogelijkheden die onze school biedt. Dat er, naast het reguliere onderwijs, voor kinderen die meer aankunnen Minerva- (verrijkings) en Leonardogroepen zijn. Daarnaast was hij erg lovend over de aanpassingen die wij bieden aan onze leerlingen met een leerling-gebonden financiering, de ‘rugzakleerlingen’. Het knelpunt dat kinderen met een rugzakje geen recht hebben op taxivervoer neemt hij als punt van aandacht mee naar de Tweede Kamer. Er is ons toegezegd dat hij de wet zal bestuderen en onderzoeken of er mogelijkheden zijn om het taxivervoer voor deze leerlingen te behouden.
Wij kijken met een goed gevoel terug op dit constructieve bezoek.


Belanrijke mededeling   30-12-2010

Het stedelijk verzuim protocol aangaande te laat komen van Jeugd, Onderwijs en Samenleving (JOS) is gewijzigd.
Per 3 januari 2011 gaat ook Pluspunt zich houden aan de aangescherpte regels van het protocol.
 
Regels van JOS aangaande te laat op school komen:
 
  • 3x te laat: de leerkracht voert gesprek met ouder(s) over het te laat komen.
  • 6x te laat: de directie stuurt een brief naar ouders over het te laat komen en schakelt school maatschappelijk werk in.
  • 9x te laat: de directie stuurt nogmaals een brief naar ouders met daarin de waarschuwing dat een volgende keer leidt tot melden bij Leerplicht en bespreekt de leerling in het Multidisciplinair overleg. Bij dit overleg zit het school maatschappelijk werk, de schoolverpleegkundige, de intern begeleiders en de directie.
  • 12x te laat: de directie stuurt een brief naar ouders met de mededeling dat het nu is gemeld bij Leerplicht. De directie stuurt kopie van deze brief naar Leerplicht en meldt daarbij het verzuim middels een KOV* of een mail.
  • 15x te laat: de directie meldt het verzuim middels een mail of een KOV en stuurt voorgaande brieven mee als bijlage. Ouders worden uitgenodigd bij de leerplichtambtenaar. Er wordt een officiële waarschuwing gegeven en met ouders worden afspraken gemaakt.
  • 18x te laat: de directie meldt het verzuim middels een mail of een KOV en stuurt voorgaande brieven mee als bijlage. Bij 18 x te laat wordt proces-verbaal opgemaakt.
* Kennisgeving Ongeoorloofd Verzuim