Onze school
 
     Algemeen | Praktisch | Team | Onderbouw | Middenbouw | Bovenbouw | Passend onderwijs |
 Welkom
 
 Onze school
 
 Actueel
 
 MR/OR
 
 Nieuwe ouders
 
 Contact & links
 
 
 
 
 

Pluspunt is een openbare basisschool in de wijk Prinsenland te Rotterdam.
Het onderwijs op Pluspunt is waar mogelijk passend. Leerlingen worden uitgedaagd hun 'talenten' te ontwikkelen en het maximale uit zichzelf te halen.
Sinds november 2012 is onze school een TOPschool.
Pluspunt werkt met 10 sterke punten.
Deze zijn overal in de school te herkennen.
 
 
 
10 sterke punten
  1. Pluspunt is een openbare basisschool waar alle kinderen welkom zijn.
  2. Pluspunt biedt gestructureerd onderwijs van hoge kwaliteit en streeft naar optimale resultaten.
  3. Pluspunt laat kinderen zelfstandig en samen met andere kinderen werken aan uitdagende leerstof.
  4. Pluspunt heeft een gevarieerd aanbod met extra ondersteuning voor leerlingen die dit nodig hebben en verrijkingsgroepen voor kinderen die meer aankunnen.
  5. Pluspunt geeft kinderen met een lichamelijke beperking de mogelijkheid om regulier onderwijs te volgen.
  6. Pluspunt werkt structureel met de Kanjertraining aan het ontwikkelen van sociale vaardigheden en besteedt veel aandacht aan normen en waarden.
  7. Pluspunt is een veilige, overzichtelijke en sfeervolle school en is actief betrokken bij de samenleving zodat leerlingen kunnen opgroeien tot wereldburgers.
  8. Pluspunt vindt regelmatig en goed contact met ouders over de vorderingen en het welbevinden van de kinderen erg belangrijk.
  9. Pluspunt heeft een uitgebreide leerlingenzorg en werkt nauw samen met verschillende organisaties.
  10. Pluspunt leert kinderen verantwoordelijkheid te nemen voor zichzelf en voor hun omgeving, zodat zij goed voorbereid en zelfverzekerd naar het voortgezet onderwijs gaan.