MR/OR
 
     Algemeen | MR | GMR | OR | Klassenouders |
 Welkom
 
 Onze school
 
 Actueel
 
 MR/OR
 
 Nieuwe ouders
 
 Contact & links
 
 
 
 
 

Algemeen
Pluspunt vindt regelmatig en goed contact met ouders belangrijk. Niet alleen over de vorderingen en het welbevinden van de kinderen, maar ook over allerlei andere zaken.
Bijvoorbeeld het organiseren van projecten of meedenken over het schoolbeleid. De school heeft zowel een actieve ouderraad (OR) als een actieve medezeggenschapsraad (MR). 

De MR adviseert de leiding van de school en beslist mee over belangrijke onderwerpen. Onderwerpen waar de MR instemmingsrecht heeft zijn onder andere het schoolplan en de personeelsformatie.
De OR is vooral betrokken bij het mede organiseren van allerlei activiteiten op school zoals de schoolreizen, verschillende feesten en de schoolfotograaf. Hierdoor is de OR een belangrijke schakel tussen ouders en de school.
 
Vergaderingen van de OR en MR zijn openbaar. In de kalender op de homepage kunt u zien wanneer deze vergaderingen plaatsvinden.

Ook zijn er ieder jaar klassen- en hulpouders actief binnen de school, zoals bij de jaarlijkse sportdagen en in de bibliotheek.